Odkazy

z jednání VR ČSV konané dne 18. 11. 2016 v Praze

 

Jednání řídil Petr Krol, předseda ČSV.

 

 • předseda Krol informoval o situaci kolem ukončení sponzorské smlouvy s ČEZ. Telefonoval s generálním ředitelem ČEZ p. Benešem o případných dalších možnostech sponzoringu.
 • proběhla diskuze o dalším zaměření a úrovni webových stránek svazu. K obsahové stránce, která se zlepšila, nejsou připomínky. Pouze k technické stránce, jejíž řešení má připraveno po novém roce K.Prohl ml.
 • P.Ivanič informoval VR o zajištění MMČR M + Ž a J23.Organizačně i technicky vše připraveno na výbornou. Předseda Krol poděkoval vedení odboru vzpírání CS MV za to, že umožnilo mistrovství uspořádat v jejich zařízení a na vysoké úrovni.
 • schválen záměr uspořádat školení trenérů vzpírání 2. třídy v příštím roce. Předseda KM předložil ekonomickou rozvahu a lektorské zajištění. Termín, pokud bude dost zájemců, je květen - červenec 2017 v Praze.
 • VR znovu projednala, po seznámení s novými skutečnostmi, situaci kolem 3. Kola ČEZ ligy žen v Bohumíně. Předseda oddílu informoval předsedu svazu o situaci, která vznikla při zajištění utkání. Závěr je takový, že odměna 3000,- Kč bude přiznána.
 • předseda MK Pásztor informoval o tom, že delegátka IWF byla velice spokojena s konáním semináře k dopingu, který se uskutečnil v Praze při V4 Cupu.
 • předseda KM Brzoska informoval z jednání komise. Ta m. j. schválila plán práce na 2017 a další rozvojové materiály na úseku mládeže. Rozhodla, že soutěže na republikové úrovni pro mládež ve věku 6 – 9 let, nebudou. Pouze konat v oddílech, na okresní a krajské úrovni.
 • schváleno přijetí nového oddílu SK CWG Bohumín za člena ČSV. Předseda Mgr. Marek Palka.
 • širokou diskuzi vyvolal názor KM k soutěžím mladších žáků a to k hodu medicinbalem, který v některých případech výjimečné délky, může rozhodnout o vítězi i na úkor vzpěračských disciplín. Návrh zvýšit váhu medicinbalu u vah nad 69 kg na 5kg nebyl zatím akceptován.
 • předseda KM Brzoska předložil VR plán zajištění účasti na MS J17 2017 v Bankoku. Předpoklad je, pokud budou naplněny výkonnostní cíle, účast 8 sportovců. V přípravě bude 11 lidí. Financováno bude z prostředků SCM a reprezentace.
 • schváleny povinnosti členů SCM, především povinnost startu na MČR příslušné věkové kategorie. V případě neúčasti budou sníženy prostředky na činnost na 50 % po 3 měsíce.
 • projednána novelizace Prováděcích pokynů pro SCM, kterou předložil VT SCM Kozel. Připomínky byly především k limitům pro dívky, ale i k limitům obecně. Rozhodnuto limity z Pokynů vyndat, řešit jako samostatný dokument, vydávaný pro každý rok s přihlédnutím k síle daného ročníku.
 • ke změně dochází i u některých dalších článků Pokynů, nemění se však nic u výpočtu mezd a odměn. Změna pouze u odměny za předání do CS MV, kde bude vyplaceno nejprve 5000,- Kč a po roce úspěšného působení v CS zbytek. Schválena možnost, pokud se zvýší finanční prostředky pro SCM, zvýšit počet zařazených přes 50. Oponentury budou 28. 1.2017 v 11.00 v Praze.
 • schválen zápočet výkonu z MČR závodníků Manharta, Marečka do finále ligy juniorů a Poláka do finále ligy st. žáků.
 • schválena konečná nominace na MEJ 20 a 23. Jsou to Polák, Kubík (na své náklady), Gorný, Mareček, Kopecký, Manhart, Pudivítrová a Hertlová (do 75 kg)
 • projednán kalendář soutěží 2017. Schválena místa konání MČR a místa konání kol ligy mužů a žen. Ostatní místa soutěží dořeší SK do 26.11. a rozešle VR ke schválení. V4 mládeže přidělena Horní Suché.
 • předseda KR Jílek informoval o zajištění MČR rozhodčími, i soutěží do konce roku. Zpracuje pro VR analýzu činnosti a použitelnosti rozhodčích v r. 2016, včetně možnosti diferenciace odměn.
 •  

Zpracoval: V. Zázvorka