Odkazy

z jednání VR ČSV konané dne 18. 2. 2016 v Nymburku. 

 

Jednání řídil předseda svazu P. Krol.

 • VR zhodnotila průběh a výsledky oponentur SCM, které se konaly minulý měsíc. Splnily své poslání a ukázaly, že tato setkání trenérů jsou potřebná. Ocenila přípravu a přístup vedoucího trenéra SCM R. Kozla. Příští oponentury budou v lednu 2017.
 • VR rozhodla, že vzhledem k trvajícímu zájmu o školení cvičitelů vzpírání, se další kurz, pokud bude dostatek zájemců, uskuteční na podzim letošního roku.
 • VR upozorňuje, že start našich sportovců v zahraničí musí být povolen svazem a podle platné směrnice je podmíněn finančním poplatkem a souhlasem mateřského oddílu. Pokud nejsou tyto podmínky splněny, hrozí disciplinární řízení.
 • schválena změna termínu 3. kola 2. ligy mužů sk. „A“ na žádost oddílu Slavoj Plzeň, z důvodu jeho konání v termínu MS masters v Německu a předpokládané účasti většího počtu našich závodníků. Dojde k prohození s termínem 3. kola ligy juniorů, které bude 8. 10. a liga mužů sk. „A“ 29. 10. 2016
 • předsedovi SK uloženo připravit pro jednání VH 2016 návrh systému soutěží pro nový OH cyklus 2017 - 2020. Doporučeno věnovat zvýšenou pozornost především soutěžím žen.
 • MT v Rusku, jehož výsledky jsou započítávány do rankingových tabulek IWF, se zúčastní J. Orság a K. Kučera. O účasti na RT v Teheránu se zatím jedná.
 • schváleny konečné počty našich reprezentantů na ME M+Ž v Norsku. Zúčastní se 8 mužů a 7 žen. Vše zaměřeno na získání účastnických míst na OH.
 • schválen postup při případném zranění členů SCM. Po dobu zranění nebudou vyřazováni z péče, oddíl bude dostávat na ně finance na činnost, plat trenérů bude pozastaven po dobu zranění.
 • schválen VT mládeže J15 a J17 v Bohumíně v termínu 28. 2. – 5. 3. 2016.
 • VR schválila organizační zajištění VH ČSV, která se uskuteční 30. 4. 2016 v Praze na Strahově
 • předseda KR Jílek informoval o průběhu školení rozhodčích, které proběhlo ve 3 skupinách v lednu. Celkem se zúčastnilo 59 rozhodčích. Náhradní termín se uskuteční v Plzni po lize juniorek a na severní Moravě při MČR J20 a 23 let v Bohumíně.
 • předseda ČSV P. Krol informoval o průběhu a výsledcích VH ČUS . Pod vedením předsedy Jansty se organizace dostala z dluhů a vedení má plnou podporu svazů. Potvrdil to i výsledek volby předsedy ČUS, když JUDr. Jansta získal 100 % hlasů.

Zpracoval: V. Zázvorka