Odkazy

Z jednání VR ČSV konané dne 13. 1. 2016 v Praze. 

 

Jednání vedl Petr Krol, předseda ČSV.

 • předseda KM Brzoska informoval VR o školeních cvičitelů vzpírání, která se uskutečnila ve 2 bězích. Celkem absolvovalo 80 nových cvičitelů. Byla vydána publikace s učebními texty, kterou absolventi obdrží. Dostanou ji i trenéři SCM. Oddíly ji obdrží na VH.
 • schváleno konání a program oponentur SCM. Konají se v sobotu 23. ledna v Praze. Účast trenérů SCM je povinná.
 • projednán materiál olympijský park Lipno-nazvaný Rio Lipno, který předložil předseda KM. Naše účast proběhne formou soustředění mládeže. S OV budou za svaz průběžně projednávat Eret a Brzoska, především z hlediska finančního zajištění.
 • projednáno obsahové a finanční zajištění školení rozhodčích. Všechna povede předseda KR Jílek. Celkové náklady cca 30 000,- Kč. Seminář rozhodčích nejvyšších tříd se uskuteční při V4 Cupu v Praze. Předseda ČSV projedná s EWF možnost spoluúčasti federace.
 • schválen motivační program pro letošní rok, který předložil předseda KM. Navazuje na minulý program pro rok 2015. Bude po doplnění připomínek zveřejněn na webu svazu. Dále projednán střednědobý plán přípravy J 17, včetně výkonnostních limitů pro jednotlivé závodníky a roky. Jejich splnění bude podmínkou pro zařazení pro další období. Vedoucím RT těchto věkových skupin schválen Brzoska, vedoucím trenérem Teplíček, lékařem dr. J. Prokop.
 • schválen VT J 15 a J17 v Bohumíně. Vedoucí Brzoska.
 • nejúspěšnějším trenérem za rok 2015, na základě výsledků ankety, která proběhla na internetu vyhlášen Milan Lutter z Helasu Brno. Blahopřejeme.
 • schválen návrh KM na rozšíření finále ligy mladších žáků na 8 družstev. Nebylo schváleno snížení věkové hranice žen na 12 let u účasti na MČR juniorek do 20 let.
 • projednáno hodnocení SCM za rok 2015 a zařazení pro rok 2016. Zařazeno 51 sportovců. Dále projednány dodatky k Prováděcím pokynům pro činnost SCM, které vypracoval vedoucí trenér SCM Radim Kozel. Po připomínkách materiál vzat na vědomí. VR ocenila dobrou kvalitu předložených materiálů.
 • předseda RK Ivanič zhodnotil naší účast na MS v USA. Doplnil hodnocení předseda svazu Krol. Oceněna vystoupení Orsága a Kučery. Podrobné hodnocení zveřejněno na webu. Na ME, která je i kvalifikací na OH v Riu budeme bojovat o 1 místo s 19 státy, u mužů to bude 7 států a 6 u žen.
 • schválena širší nominace na ME M+Ž. Muži: Mirga, Polák, V. Moskal, Zbořil, Petrov, Kříž, Gospoš, Gasior, Krywult, Matykiewicz, Orság, Kučera. Ženy: Klimparová, Suzsková, Věžníková, Lozová, Švecová, Kenisová, Pudivítrová, S. Hertlová, Králová. Na měsíce leden – duben schválen finanční příspěvek na přípravu.
 • schváleny finanční odměny pro jednotlivé reprezentanty za bodový zisk na ME ve výši 500,- Kč za bod a cílová odměna při zisku účastnického místa na OH.
 • na návrh RK schváleny výsledky Zlaté činky nejlepších vzpěračů jednotlivých věkových kategorií. Vítězi se stali muži Orság, ženy Kenisová, J 20 Kopecký, J17 Gorný, ženy 23 Pudivítrová, masters Prohl, Magdolen, Kolář. Podrobné výsledky všech kategorií budou na stránkách svazu.
 • projednán termínový kalendář pro rok 2016. Upřesněny některé termíny a místa konání. Doplněn pohár V4 Cup v Praze 24 9. MČR st. žáků přiděleno do Sokolova, MČR J 17 přeloženo na 18. 6. v Bohumíně. Liga žen a juniorek se pro velký zájem oddílů dělí. 1. kolo žen zůstává v původním termínu, 1. kolo ligy juniorek se bude konat dne 20. 2. 2016 v Horní Suché. Kalendář, včetně změn bude umístěn na webu.
 • zamítnuta žádost Petry Orságové na znovupřijetí za členku ČSV.
 • za člena ČSV přijat oddíl CrosFit Gym Havířov. Oddíl Carnáge Chomutov, který má zájem o 3. ligu, se musí nejprve přihlásit za člena ČSV.
 • schválené přestupy : Hrančík z Kopřivnice do Bohemians Praha, Brodský, Gavor, Palička, Lukaševič, Ladman a Beran všichni z Arena Praha do Cross. Barbel Praha.

Zpracoval: V. Zázvorka