Odkazy

z jednání VR ČSV konané dne 2. 5. 2014 v Praze

 


Jednání řídil předseda ČSV P. Krol

 

 • vedoucí vzpírání CS MV P. Filipovič informoval VR o stavu oprav vzpěračské haly ve Stromovce. Stav není dobrý, otevření se oddaluje, zlepšení by mělo nastat koncem léta. Značně to komplikuje celkovou přípravu jak členů CS, tak reprezentací všech kategorií. Nemohou se zde konat VT a společná příprava. Předseda Krol zdůraznil potřebu centrální přípravy ve Stromovce a poděkoval Filipovičovi za snahu o zlepšení.
 • O situaci v přípravě komise mládeže informoval E. Brzoska, který byl VR pověřen zpracováním koncepce komise a personálním obsazením. Navržený záměr byl přijat, včetně obsazení. Doporučeno předložit VH k projednání a ke schválení. Za předsedu bude navržen Brzoska.
 • Předseda Krol informoval o akci, kterou připravuje ČT. Předpokládá se zpracování asi ½ hod. dokumentu o vzpírání mládeže, celý proces od náboru, zdravotní péče až po trénink a závody. Na scénáři se bude podílet i svaz. Využito bude i O. Zaremby a zkušeností z H. Suché.
 • Vzhledem k připravovanému záměru schválila VR toto organizační opatření: 3. kolo ligy ml. a st. žáků se uskuteční společně s VC H. Suché 26. - 27. 9. 2014 v H. Suché jako celorepublikové, společné pro A B a C. skupiny. Bude 1 a ½ denní. V pátek 26. 9. proběhnou atletické disciplíny a v sobotu vzpěračská část ml. i st. žáků. Náklady oddílů (cestovné a nocležné) hradí svaz.
 • Předseda SK Kolář předložil rozbor bonifikace juniorů v soutěžích družstev mužů za léta 2011,2012 a 2013. Po diskuzi rozhodla VR předložit VH zrušení bonifikace juniorů od 1. 1. 2015. Současně provedl hodnocení současného modelu 1. ligy mužů. Vychází z poznatků, názorů a připomínek oddílů i vlastních. Systém ukázal výhody i nedostatky. Rozhodnuto předložit VH k posouzení zda pokračovat a doplnit stávající nebo se vrátit minulému celorepublikovému. VH hlasováním rozhodla vrátit se k celorepublikovému o 6 ti družstvech.
 • Projednán způsob proplácení cest na reprezentační srazy mládežnických kategorií. U závodníků starších 15 let bude proplácen vlak 2. třídy či autobus za daný počet osob. U mladších 15 let při počtu větším než 2 zaplaceno kilometrovné 4 Kč / km, u 1 závodníka vlak 2. tř. či autobus pro závodníka a 1 doprovod.
 • Schválena výše prostředků na činnost SCM na 1. pololetí 2014 ve výši návrhu vedoucího trenéra Kozla. Ten současně předložil tabulku kompletního zařazení závodníků do SCM k 1. 1. 2014 podle nových kvalifikačních kritérií. Bez připomínek.
 • schváleno započítání výkonu M. Orságové z ME masters do 2. kola ligy žen, které se koná 17. 5. v Plzni za družstvo S. Nový Hrozenkov
 • místopředseda Prohl zhodnotil průběh MČR masters v Příboru. Podrobné výsledky uvedeny na stránkách svazu. Přítomen byl i olympijský vítěz Hans Zdražila. Prohl upozornil na to, že pro příští období již nehodlá kandidovat na vedení masters. Zpracoval pro svého nástupce, kterého si hnutí vybere manuál s úkoly, které musí zajišťovat.
 • ke zkvalitnění účetnictví budou přijata opatření k proplácení finančních prostředků za trenérskou činnost v SCM a další platby. Zatím používané formuláře neodpovídají předpisům. Změny budou i u zasílání prostředků na činnost. K upřesnění postupu se sejdou P.Krol s T. Knoblochem za účasti odborné účetní. Oddíly i trenéři budou včas seznámeni s přijatými opatřeními a postupy
 • vedoucí trenér SCM Kozel na příští VR předloží přehled o formách účetnictví všech pracovišť SCM, čísla účtů oddílů kde SCM působí. Tam kde nemají samostatné účetnictví oddíly, bude proplácen nákup prostředků konkrétní osobě.
 • Gen.sekretář informoval o předpokládané výši finančních prostředků z MŠMT pro svaz. Má být vyšší, než v roce minulém cca 6 350 000 Kč.

 

Zpracoval: V. Zázvorka