Odkazy

z jednání VR ČSV konané dne 16.4.2014 v Praze

 


Jednání řídil předseda P. Krol.

 • projednána kontrola organizačního zajištění oslav 120. výročí vzpírání. Předseda informoval, že projednal účast na oslavách s prezidentem IWF Ajanem, ten se však omluvil. V daném termínu se zúčastní kontinentálního šampionátu. Místopředseda Prohl předložil seznam pozvaných hostů z řad bývalých reprezentantů a funkcionářů. Pozván bude i ministr školství. Termín 20. 9. 2014 a místo konání zůstávají.
 • Schválen návrh na výrobu svazové kravaty a šátku pro rozhodčí. Bude vyrobeno 100 ks kravat a 20 ks šátků. Dále 100 kusů spon na kravaty a 500 svazových odznaků. Vše bude možno zakoupit na ČSV.
 • Schváleno rozdělení os Eleiko. Přiděleno oddílům Třinec, Horní Suchá, Brno Obřany, Chomutov, Bohemians, Karolínka a středisko Nymburk pro VT reprezentaci.
 • Časový pořad 1. ligy žen a juniorek se nemění. Začátek techn. porady v 8.30. Předsedovi SK uloženo změnit vzhledem k většímu počtu družstev v lize žáků časy začátku vážení.
 • ČSV se nezúčastní Poháru zemí EU v Chorvatsku juniorských družstev.
 • Předsedovi SK uloženo připravit zhodnocení poznatků a připomínek z oddílů k ČEZ lize mužů pro VH a doporučit případné změny či úpravy.
 • Projednán současný stav Dotačního programu. Nově družstva st. žáků Ostrava, ml. žáci Rotava, 2x ml. žáci Havířov. Program bude zhodnocen koncem roku a ukončen a nahrazen jinou formou podpory rozvoje členské základny.
 • Předseda SK Kolář zhodnotil dosavadní průběh soutěží družstev. Došlo k diskvalifikaci družstev juniorů a juniorek N. Hrozenkova za dvojí start M. Podešvové. Ostatní soutěže bez připomínek. Pro malý počet družstev žáků a juniorů ve sk. C bude provedeno konání v jednom termínu a místě.
 • Projednán stav příprav MMČR mužů a žen v Holešově. Zajišťuje se zahraniční účast závodníků z Ukrajiny, Polska, Německa, Slovenska a Maďarska. Techniku, včetně přenosu na internetu p. Poles. Ostatní věci, včetně ubytování a občerstvení zajištěno. Předseda Krol projednává možnost TV přenosu.
 • Předseda RK Ivanič předložil hodnocení ME M+Ž. Z nominovaných nenastoupili Beran a Gasior pro zranění. Nejlépe se umístili Petrov a Věžníková na 9. místech.
 • Závěrečná nominace na ME J 17: Mareček, Kříž, Gasior, Hofbauer, Gorný, Parolek a Pokorná. Toto mistrovství je kvalifikačním turnajem pro OH juniorů. V případě získání účastnického místa bude nominován ten, který získá nejvíce Sb na ME.
 • Schváleno konečné znění písemné hospodářské výsledovky za r. 2013 pro VH. Bude rozeslána spolu s pozvánkou na VH , elektronicky do 20.4.
 • Předseda Krol informoval z jednání kongresu EWF. Jednalo se především o dopinku. Bylo rozhodnuto, že kdo se chce zúčastnit OH, musí být účastníkem minimálně 2 akcí MS nebo ME.
 • VR ocenila záslužný čin čs. reprezentantky, členky Bohemians Praha Julie Švecové, která darováním kostní dřeně zachránila lidský život. Děkujeme.

 

Zpracoval V. Zázvorka