z jednání VR ČSV konané dne 12. 3. 2014 v Nymburku.

 

Jednání řídil předseda svazu Petr Krol.

 • IWF s konečnou platností dořešila pozitivní odběry závodníků J. Orsága a K. Kučery. Oběma závodníkům udělila dvouletý zákaz činnosti s platností ode dne odběru. Svaz zaplatil i udělenou pokutu od IWF.
 • V rozpisu ČEZ ligy mužů došlo k chybě. Finále se uskuteční stejně jako v minulém ročníku a v místě družstva, které získá nejvíce Sb. v předcházejících kolech.
 • Minule jsme informovali o uzavření smlouvy s ČP a.s. Dochází ke změně, smlouva bude uzavřena s pojišťovnou Kooperativa. Rozsah smlouvy a podmínky se nemění.
 • Předsedovi SK uloženo zvážit možnost změny zahájení technické porady u ligy žen z 8.30 na 7.30 z důvodu většího počtu družstev a větších dojezdových vzdáleností. Obdobně prověřit i řešení časový rozvrh u ligy ml. a st. žáků s možností stanovení 2 vážení.
 • Při soutěžích řízených svazem je možno používat 5 kg osy, za předpokladu že budou 3 ks při soutěži. Jinak musí všechna družstva souhlasit s použitím. Příští VR projedná možnost nákupu 3 ks pro Moravu a proplacení již zakoupených os v Čechách.
 • Schválena nominace na ME M+Ž a to Petrov, Krywult, Gasior, Beran (ten na vlastní náklady), ženy Věžníková a Kenisová.
 • Širší nominace na ME J17 Mareček, Kříž, Gasior, Kolaja, Hofbauer, Parolek, Gorný, Pokorná ml. Bioková. Trenéři Teplíček a Vrbka.
 • VR rozhodla neobsazovat Pohár EWF 17. 6. 2014
 • Schváleno organizační zajištění VH ČSV. Uskuteční se 3. 5. 2014 v Praze. Pozvány budou všechny činné oddíly vzpírání, které mají zaplacenu registraci. Oslavy 120 let vzpírání se uskuteční 20. 9. 2014 v kulturním zařízení v Boskovicích.
 • VR schválila Pavla Sattka, bývalého reprezentanta, trenéra a dlouholetého funkcionáře jak ČSV tak oddílu vzpírání v Příboru do Síně slávy ČSV.
 • Prodloužen Dotační program na rok 2014. Přihlášky nutno zaslat na ČSV do konce března letošního roku. Podmínkou je, že družstvo musí dokončit soutěž, absolvovat minimálně 50 % utkání pak dostane poměrnou část odměny. Bude hodnoceno pololetně.
 • Vzhledem k tomu, že v 1. kole ligy juniorů sk. A nenastoupilo družstvo Sokolova, bude se 2. kolo konat na jiném místě, pravděpodobně v Rotavě.
 • IWF upozornila národní federace na podmínku zařazení všech vzpěračů/vzpěraček, u kterých se předpokládá mezinárodní start na soutěžích uvedených v kalendáři IWF, do sledování v systému ADAMS (hlášení míst pobytu). Podmínka se týká všech věkových kategorií. V případě nesplnění této podmínky hrozí závodníkovi nepřipuštění k soutěži či anulace výsledku. Bližší informace v případě potřeby dodají repr. trenéři P.Ivavič a P.Teplíček.
 • Do funkcí trenérů na IV. ULUSLARARASI RUMİ ÇOCUK SPOR OYUNLARI (Turecko) jsou nominováni Petr Teplíček a Pavel Khek

Zpracoval: Zázvorka