z jednání VR ČSV konané dne16.1.2014 v Nymburku.


Jednání řídil předseda svazu P. Krol.

 • minule jsme informovali o možnosti nákupu vzpěračského materiálu od ing. Glíže. Ten se však dohodl se Slovenským svazem, takže k nákupu nedošlo. Podmínkou byla realizace do konce roku 2013.
 • IWF přes několik urgencí z naší strany nezaslala řešení pozitivních nálezů našich závodníků. Potvrzuje ale počátek trestu ode dne odběru a výši předpokládané pokuty.
 • předseda Krol jednal s p.Polesem ohledně poskytování IT služeb, včetně řízení soutěže a internetového přenosu při soutěžích v ČR. Vytipováno 15 soutěží pro letošní rok, které kompletně zajistí.
 • místopředseda Prohl předložil zpracované tabulky počtů startujících v r. 2013 a počty získaných titulů za 20 let. V minulém roce startovalo 535 závodníků, což je o 47 více než 2012. V mládežnických kategoriích do 20 let 275 lidí. Nejvíce startujících měl SKV Havířov 40. Zastoupeno bylo 30 oddílů. Nejvíce titulů za 20 let získal Bohumín a to 269. Podrobně na stránkách ČSV.
 • VR schválila za člena ČSV nový oddíl XXTreme Praha. Předsedkyní oddílu je P. Kladivová. Oddíl zaplati registrační poplatek a může se zúčastňovat soutěží jednotlivců i družstev.
 • v lednovém přestupním termínu schváleno 7 přestupů. Ze známých sportovců přechází T. Matykiewicz z Havířova do S. Nový Hrozenkov.
 • předseda SK Kolář informoval o zajištění soutěží jednotlivců i družstev pro letošní rok. Do soutěží žáků se přihlásilo 13 družstev, juniorů 14, v 1. a 2. lize je počet stejný jako 2013, ve 3. lize 8. K nárůstu došlo v lize žen a juniorek na 17 družstev. VR rozhodla ponechat stávající systém, nedělit na skupiny. Stejný jako v r. 2013 zůstává i ČEZ liga mužů.
 • schváleny termíny a místa konání MČR. Muži, ženy 14. 6. – 15.6. Holešov, J 17 4. 10. Boskovice, J 20 se koná 24. 5. v Havířově, st. žáci 7. 6. Příbor. Není určeno místo konání MČR ml. žáků, nabídnuto Rotavě.
 • předseda RK Ivanič informoval o stavu přípravy reprezentace na ME. Příprava probíhá bez problémů.
 • VR schválila zařazení do SCM, celkem zařazeno 47 lidí. Schváleni noví trenéři SCM. V Havířově místo Šrámka je Pešat, v Bohumíně za Teplíčka Mandát, v oddíle VŠOZ schváleni Khek a Brzoska.
 • VR rozhodla uzavřít se všemi oddíly, kde jsou dislokovaná pracoviště SCM nové smlouvy se souhlasem oddílu či TJ, že mohou členové SCM zde trénovat a že peníze na činnost budou zasílány na TJ.
 • schválena novelizace Soutěžního řádu tak aby odpovídal současným požadavkům. Součástí jsou přílohy: Přestupní řád, Disciplinární řád, Směrnice k činnosti rozhodčích. Bude na webu.
 • vedoucí trenér SCM R. Kozel se na náklady EWF zúčastnil semináře trenérů v Itálii. Pozvání zajistil předseda ČSV.

Zpracoval: VZ