z jednání VR ČSV konané dne 1. 8. 2013 v Nymburce.

 

Jednání řídil předseda ČSV P. Krol.

 • VR schválila uspořádání tematického zájezdu na MS mužů a žen, které se uskuteční ve Wroclawy v Polsku a to na těžké váhy. Bude pro mládež zdarma, dospělí si zaplatí vstupné. Podrobnosti budou zveřejněny na svazových stránkách.
 • na základě požadavků trenérů bude na webu umístěna novelizovaná Směrnice k činnosti SCM, která byla schválena na VH svazu.
 • VR vzala na vědomí informaci o přestupech podaných v červencovém přestupním termínu Všechny příslušné oddíly byly bezprostředně informovány o výsledcích řízení.
 • předseda RK P. Ivanič informoval o stavu v přípravě a zajištění ME J 20 a 23. Předběžné přihlášky odeslány v termínu, konečná přihláška do 27.8. Otazníky jsou u zdravotního stavu P. Krywulta, ostatní v pořádku. V případě doléčení a prokázání předpokládané výkonnosti, bude nominován ve váze do 105 kg. Zůstávají Věžníková, Gasior, Sedláček.
 • pokračuje příprava na MS M + Ž, zařazeni Orság, Kučera, Petrov a Kenisová. Vše probíhá podle plánu. Schváleno konání VT v Nymburku v termínu 6. 10. - 23. 10.
 • VR schválila vyřazení závodníka Kejíka z reprezentace k 1. 8. 2013
 • svaz uzavřel novou smlouvu na dodávku povolených podpůrných prostředků s firmou XXTreme.cz . Vedle 50% slevy dodá firma i některá vybavení pro reprezentace.
 • vedoucí trenér juniorské reprezentace P. Teplíček předložil návrh nominace pro MEJ 17 v Litvě. Schváleni byli: v J 15 L. Pokorná, Mareček a Kříž. V J 17 Manhart a Salaj. Tito pojedou na náklady svazu. VR dále schválila možnost zúčastnit se na náklady oddílů či sponzorů pro Parolka, Kubíka, Kolaji a Hofbauera s vědomím, že výkonnost neodpovídá dané soutěži.
 • VR pro sjednocení nominačního procesu vydá v lednu 2014 závazné kritéria a výkonnostní limity pro nominace na soutěže MS a ME všech kategorií, včetně nominace za prostředky sponzorů či oddílů.
 • předseda SK Kolář zhodnotil průběh a výsledky soutěží od poslední VR a to MČR M + Ž v Bohumíně. MČR st. žáků v Příboru, MČR J 20 a 23 v Bohumíně dále LODM ve Zlíně a V4 v Holešově. Všechny soutěže proběhly bez problémů a VR děkuje pořádajícím oddílům
 • vedoucí CS MV P. Filipovič informoval VR o současné situaci po povodních v areálu MV ve Stromovce. Na opravách se pracuje, předpokládané náklady půjdou do milionů. Ukončení při dobrém průběhu nejdříve koncem roku.
 • P Krol informoval, že dr. Drmola ukončil zpracování historických tabulek výkonů za dobu existence vzpírání v ČSR a ČR.
 • VR schválila dodatečnou úhradu nákladů oddílu na konání soutěží družstev a mládeže (mimo soutěže ČEZ) v obdobném rozsahu, jako v roce minulém. Připraví Kolář
 • jménem VR předseda Krol blahopřál předsedovi MK L.Pásztorovi k 60 tým narozeninám. Přejeme hodně zdraví a spokojenosti.

Zpracoval: V. Zázvorka