Odkazy

z jednání VR ČSV, konané dne 1. 3. 2013 v Praze

 • Předseda VR ČSV Petr Krol informoval o výsledcích jednání s B.Bohumín o uspořádání MMČR. Uskuteční se v hale. Nyní se projednává zahraniční účast a přítomnost televize. VR ČSV změnu schválila.
 • Projednány a schváleny starty T.Matykiewicze v zahraničí, v Polsku a na Slovensku. V této souvislosti připomínáme usnesení VR ČSV, že oddíly jsou povinny informovat reprezentační komisi ČSV předem, že jejich družstvo bude startovat v zahraničí.
 • VR ČSV rozhodla, že vyhlášení výsledků Zlaté činky 2012 bude provedeno u příležitosti MMČR v Bohumíně.
 • Seminář trenérů 29. - 30. 3.2013 v Praze. Určité problémy se zajištěním lektorů. V případě, že nepodaří zajistit na tento termín kvalitní lektory, bude termín přesunut a oznámen na webových stránkách.
 • Projednána poslední kontrola zajištění VH ČSV. Vzhledem k nemoci obou místopředsedů ČSV pověřen řízením Václav Zázvorka. Pozvánky byly včas rozeslány do všech činných oddílů. Rozeslán i přehled hospodaření. VR konstatovala, že všechny náležitosti splněny, VH ČSV může proběhnout.
 • Předseda ČSV informoval o jednání exekutivy EWF. Na volebním kongresu IWF podpoří většina členů EWF Číňana Ma za presidenta a Ursa za generálního sekretáře. VR doporučila VH podpořit Petra Krola do funkce vicepresidenta IWF.
 • VR projednala stížnost na předsedu KR ČSV Jaroslava Théra, že připustil start mimo soutěž některých žáků při I. kole ligy žáků ačkoliv s tím zástupce SKV B.Havířov nesouhlasil. Rozhodčímu J.Thérovi uděleno napomenutí, zohledněn fakt, že postupoval takto z důvodu, aby nebyli poškozeni závodníci.
 • Současně vzala VR na vědomí, že od 1. 3. 2013 se trenérem zodpovědným za SCM v Havířově se stává Mgr. Karel Šrámek. Předseda ČSV informoval, že projednal vzniklou situaci mezi SKV B.Havířovem, VŠOZ a P.Khekem s B.Havířov a doporučil zúčastněným najít řešení do červencového přestupního termínu.
 • Generální sekretář Zdeněk Eret informoval o nových přihláškách do Dotačního programu. Zatím se přihlásily 2x Ostrava a dále Zlín a VD Plzeň.
 • Předseda RK P.Ivanič předložil širší nominaci na ME M+Ž v Albánii. Schváleni Petrov, Beran (na vlastní náklady), Krywult, Orság, Gasior, podmínečně Kučera. Konečná nominace po I. kole ligy. U žen se rozhodne mezi Kladivovou a Kenisovou (Orságovou) na I. kole ligy žen. Pojede ta s lepším výkonem ve dvojboji.
 • Zájemci o školení trenérů I. třídy se mohou přihlásit u P.Ivaniče do 31. 3. 2013.

 Zpracoval: Václav Zázvorka