Odkazy

z jednání VR ČR dne 8. 6. 2012 v Praze

 • F.Bečka byl za pozitivní dopingový test potrestán DK svazu zastavením činnosti na 6 měsíců. Pozitivní byl na marihuanu.
 • VR projednala odvolání R.Rotava proti rozhodnutí SK svazu odebrat body závodníkovi Gunarovi z důvodu špatného uvedení jeho hmotnosti v zápise. VR změnila rozhodnutí SK a uznala, že nešlo o chybu závodníka či družstva, ale technickou chybu při přepisování vážní listiny do počítače.
 • Předseda ČSV P.Krol oznámil ukončení závodní činnosti reprezentanta Jakuba Jurečka z Bonatrans Bohumín.

  Ze sekretariátu IWF přišlo oficiální, že jsme na ME vybojovali 1 účastnické místo na OH v Londýně. Příprava závodníků běží podle schváleného harmonogramu (Orság a náhradník Petrov). VT v Rakousku proběhlo bez problémů. Nyní následuje VT v Tatě.

 • Reprezentační trenér P.Ivanič informoval o zajištění účasti na OH 2012. Všechny potřebné dokumenty předány na ČOV v termínu. Nyní jsou domlouvány odlety.

 • Vedoucí trenér SCM R.Kozel informoval o současném stavu středisek. Byly rozeslány prostředky na činnost. Nově zařazena S.Hertová (Sokol Brno Obřany) a vyřazen Sliška ze Sokolova. Schválena širší nominace na V4: Liška, D.Cserge, D.Mirga, Pěchula, Janíček, V.Manhart, Kopecký a Kuba. Z dívek Svatochová, L.Pokorná, Baňová, Bílková.

 • Projednán návrh na zařazení nových trenérů, kteří vedou nově vzniklá družstva mládeže v soutěžích žáků a juniorů či juniorek, do systému finanční podpory z ČSV. Pro některé nepřesnosti odloženo konečné schválení na příští schůzi.

 • Reprezentantky Věžníková a Kladivová mají povolen start za družstvo Startu VD Plzeň na mezinárodním turnaji, který se koná v termínu 29.-30.6.2012 v Německu. Vedení oddílu, který bude reprezentovat ČR na turnaji (je pod patronací IWF), upozorněno na nutnost dodržovat zásady a normy reprezentace ČR.

 • VR se zabývala naší případnou účastí na MEJ-17“ a“ MSJ-17“. Konstatovala, že současná výkonnost této věkové kategorie neodpovídá účasti na těchto šampionátech. Vzhledem k tomu, že MSJ-17 se koná v Košicích, tak se zúčastníme. V širší nominaci jsou Kubík, Gasior, Mirga, Mareček, Hovjacký, Kopecký, V. Manhart, Kounovský.

 • Projednána informace o průběhu soutěží družstev všech stupňů. Zatím bez vážnějších problémů. Pouze u ligy mladších žáků některá nestabilní družstva. Předsedovi SK ČSV uloženo doplnit Soutěžní řád ČSV a dodatky k soutěžím družstev o podmínky startu žaček a juniorek.

 • D.Kolářovi uloženo připravit pro náš svaz jasná pravidla pro soutěže, v souladu se zákonem 372 o specifických zdravotních službách, včetně odpovědnosti ČSV. Po projednání ve VR ČSV budou informováni oddíly.

 • K.Prohl informoval o hnutí Masters, a to jak u nás, tak v Evropě, včetně vystoupení na kongresu při ME Masters v Ázerbájdžánu.

 • Vedoucí CS MV P.Filipovič informoval o MMČR mužů a žen v Praze, včetně zahraniční účasti. Předseda ČSV poděkoval CS MV i oddílu PSKO Praha.

 Zpracoval: Václav Zázvorka