Delegace rozhodčích na 2.pololetí 2013 - Český svaz vzpírání