Vážený kolego veteráne!

Končí nám další úspěšný rok, o kterém není třeba se rozepisovat. Počty získaných medailí na ME i MS jsou známy. Dostupnost jejich zisku vzhledem k počtu kategorií je snadnější 10:3 vzhledem k soutěžím ostatních věkových skupin. Porovnej sám!

Pro příští rok nás čekají další soutěže, tentokrát opět všechny v Evropě. Mis. ČR bude v Bohumíně ve dnech 5.-6.4.2008, rozpis podobný jako letos. Žádosti o noclehy 14 dní předem u Karla Prohla.

ME bude také v Bohumíně ve dnech 17.-24.5.2008, startovné 1.500.- Kč je nutno poslat na účet: 1735408319/0800
Majitel účtu: o.s. Bonatras Bohumín
banka: Česká spořitelna pobočka Bohumín

Kopie dokladu o zaplacení je nedílnou součástí přihlášky, která musí být odeslána do 31.1.2008 na adresu: Karel Prohl, ČSA 1072, 735 81 Bohumín. (Se zasláním přihlášky je možná reservace noclehů, přihlášku si prosím stáhněte z tohoto webu, na mně známé adresy přihlášku s nabídkou noclehů zašlu).

Podrobnější pokyny a formuláře vydá pořadatel oddíl vzpírání Bonatrans Bohumín včas (viz www.vzpirani.cz, kde jsou již základní pokyny uvedeny).

MS bude uspořádáno ve dnech 27.9.-4.10.2008 na Kefalonii v Řecku. Startovné bude asi 3.000.- Kč, upřesníme podle kurzu Eura. Bude se platit na známý účet masters 198302417/0300 ČSOB Praha, majitel ČSV. Doklad o zaplacení součastně s přihláškou zašlete na adresu svazu do 1.5.2008. Bude možné vše upřesnit a vypsat přihlášku jako obvykle na mis. ČR v Bohumíně. Tam se bude možné domluvit na případném společném zájezdu.

Liga Masters bude dohodnuta předběžně ještě letos, upřesnění začátkem příštího roku, bude vydán rozpis s pořadateli a daty kol. Uvažuje se o rozšíření na Slovensko.

Další dotazy Ti zodpovím já nebo Tě odkáži na lépe informovaného. Můj telefon 583214166 se záznamem.

Zdar a sílu přeje
Ing. Miloslav Glíž
V Šumperku 1.12.2007