Odkazy

 • Nakladanie na činku

  Od zavedenia pravidla o zvyšovaní o 1 kg sa signifikatne preukázalo, že len vo veľmi málo prípadoch bolo zvýšenie o 1 kg použité ( 0,4%) vzpieračmi, či sa to týkalo mužov alebo žien, a tak isto aj v trhu a v nadhode. Dodržiavanie automatického zvyšovania o 1 kg z prvého pokusu na druhý pokus len spomaľuje priebeh pretekov.

  Z tohto dôvodu sme rohodli:

  Že od 1.januára 2007 bude automatické zvýšenie hmotnosti činky z prvého na druhý pokus o 2 kg ( dva kilogramy).

  Minimálne zvýšenie platí len pre druhý pokus a platí to pre trh aj nadhod, v kategórii mužov aj žien ,seniorov ako aj juniorov. V treťom pokuse môže byť zvýšenie o 1 kg alebo iné zvýšenie hmotnosti činky.

 • Časový limit na zmenu hmotnosti činky

  Preteky sú často zdržiavané prípadmi keď vzpierač nasleduje sám po sebe a má 2 minuty na započatie nasledujúceho pokusu. Potom má ešte možnosť zvýšiť hmotnosť činky 30 sekúnd pre začatím nasledúceho pokusu. Počas 1 minuty a 30 sekúnd sa na pódiu nič nedeje čo nevytvára dobrý ohlas u divákov a negatívne vplýva na priebeh preteku.

  A preto sa exekutíva IWF rozhodla takto:

  Od 1. januára 2007 zmena nahlásenia hmotnosti činky sa musí uskutočniť v prvých 30 sekundách vytýčeného času, či sa jedná o 1 alebo 2 minúty.

 • Oddychové miesta v rozcvičovni:

  Pre lepšiu kontrolu a zamedzenie manipúlácii pre nasledujúcich organizátorov, nebude možné zriadiť separované kabíny alebo oddelenie pre zúčastnené družstvá v priestoroch rozcvičovne.

zdroj http://www.ifw.net

preložil Štefan Korpa