Odkazy

Gratulujeme všem vyhodnoceným. Ve finálních kategoriích Simona Hertlová (SBO) a Jiří Orság (KAR) obhájili loňské prvenství. Orság vítězí po deváté. František Polák (HSU) své vítězství přesunul z kategorie M17 do M20. Sedm závodníků (Orság, Kučera, Petrov, Gasior, Polák, Oračko, Matík) a šest závodnic (Hertlová, Králová, Skleničková, Kubíková, Kozlová, Šafratová) svoji účast obhájilo. Kategorie do 15 let již byla vyhodnocena na F – ligy M15 v Horní Suché 30. 11. 2019. Zbývající kategorie budou vyhodnoceny při nejbližších příležitostech v nastávající sezoně.

Simona Hertlová

Jiří Orság

 

Vyhodnocení tří věkových kategorií chybí úplně – M13, M23, W20, další jsou krutě osekány na jednu závodníci a jednoho závodníka – M17, M20, MM, W17, WM. Chybí systémové opatření, které by předepsalo počet věkových kategorií, počet sportovců v nich vyhodnocených a které by platilo například pro olympijský cyklus čtyř let. Chybí závazná objektivní kritéria výběru. Účastníci Zlaté činky by měli být vyhodnocovány striktně ve svých věkových a genderových kategoriích. Kritéria vyhodnocení Zlaté činky jsou jednostranně zaměřeny na umístění ME-MS v hmotnostní kategorii bez ohledu na počet startujících v nich a samotná výkonnost je až na dalším místě.

 

Začátkem 70 let minulého století měla „Zlatá činka“ přesně definovaná pravidla, kde se bodovalo umístění na MT-ME-MS-OH, umístění na mistrovství Československa, počet vytvořených rekordů atd. Později došlo ke změně a ze Zlaté činky se stala anketa, ve které byli osloveni aktivní trenéři a funkcionáři, ke kterým se později přidala i užší vzpěračská veřejnost a společně se podíleli na vyhlášení nejlepších vzpěračů roku.

 

Finanční prostředky na rozšířené hodnocení ve Zlaté čince určitě máme. V letošní sezóně se mimořádně dařilo. Přesto je v tomto hodnocení zařazeno minimum závodníků a závodnic. Připomínám, že v minulém roce se do Zlaté činky vešlo 26 sportovců, 23x – 2017, 22x – 2016, 31x – 2015, 28x – 2014, letos máme pouze 18 vyvolených, tj. 69% v průměru k poslední pětiletce (2014 – 2018).  To je odezva na jednu z nejlepších sezón posledních let. Vyhodnocení Zlaté činky bylo překvapivě schváleno na VR ČSV již dne 20. 11. 2019. Mistrovství Evropy W15+W17+M15+M17 začalo dva týdny po VR ČSV v termínu 4. – 12. 12. 2019. Naši závodníci zde překonali 22 národních rekordů, Džobák s Oračkem dokonce evropský rekord a vybojovali 5 medailí. Po termínu se také konaly finálové části mládežnických ligových soutěží, kde bylo překonáno 68 národních rekordů (10x Finále – M13, 33x F – M15, 25x F – M20).

 

Z hodnocení vypadla kategorie mladších žáků, kde je Martin Šimek výraznou postavou. Jeho národní rekordy v HK do 55 kg jsou v této věkové kategorii nejkvalitnější a nejvyšší. Překonal 20 národních rekordů. Ve 13 letech dokázal 246 Sb. Rekordy z minulého roku, které jsme budovali více než 20 let ve všech třech HK (45, 50, 56 kg), které lze přirovnat k dnešním HK 44, 49, 55 kg, jsou nižší, než jaké má dnes v držení Martin Šimek. Tato kategorie si momentálně vybírá slabší období, přesto několik dalších má slušný potenciál do budoucna.

 

V kategoriích M13 a M15 jsme se vždy snažili z motivačních důvodů v hodnocení o širší záběr. To jsme dodrželi v HK M15, kam se dostala i dvě děvčata. Přestože EWF a IWF každou věkovou kategorii dělí na ženy a muže, zde se podařilo obě genderové skupiny nadčasově spojit, přestože v ostatních je hodnotíme zvlášť. V minulém roce byla kategorie W15 zařazena.

 

V kategorii M17 v hodnocení chybí Matěj Moskál, Marek Polhoš a Jan Kolář. Matěj Moskál překonal v období od 1. 5. 2019 celkem 47 národních rekordů, z toho 8x v kategorii mužů. Je mistr ČR v kategoriích M17, 20, 23 let, v mužích obsadil 2. místo. V 17 letech startoval na ME/M20, přestože obsadil v HK poslední 10. místo, určitě nezklamal, v soutěži měl pět platných pokusů. Ve své věkové kategorii na ME/M17 obsadil 5. místo ze 13 startujících a v nadhozu vybojoval bronzovou medaili. V padesátileté historii Zlaté činky se ještě nestalo, že by medailista z ME nebyl zařazen do výběru nejlepších. Marek Polhoš dostal důvěru a byl nominován na MS/M17 do Las Vegas. Nezklamal a umístil se na 11. místě (ze 13 startujících). Z 84 dokončených dvojbojů obsadil 68. místo. Na ME/M17 obsadil 10. místo z 15 startujících. Překonal 5x národní rekord v M17. Je nezvyklé, že vynaložíme tak vysoké finanční prostředky na jeho starty, ve kterých se osvědčil, ale do Zlaté činky jej nezařadíme. Jan Kolář na ME/M17 obsadil v národních rekordech 7. místo z 9 startujících se všemi platnými pokusy! Překonal 29 rekordů (25x M17 + 4x M20). V celkovém hodnocení se ze 133 startujících tito závodníci umístili na 53 – 91 – 101. místě. Všichni tři startovali na juniorské V4. Z počtu 50 – 60 zařazených sportovců do SCM bylo do kategorie nejlepších vzpěračů zařazeno pouze osm.

 

M20 by si zasloužil být vyhodnocen Martin Štreichl, který zvítězil na mistrovství ČR v M20, M23 a v mužích obsadil 2. místo. Na ME/M20 obsadil 9. místo a z naší reprezentace předvedl nejkvalitnější výkon. Ze 113 dokončených dvojbojů se umístil na 84. místě. Překonal v období 1. 5. – 23. 11. 2019 5x národní rekord z toho 1x v mužích. Startoval na V4 seniorů v Polsku.

 

V kategorii mužů je na 5. místě vyhodnocen Petr Stránský, který měl být zařazen do M23. Do nominace ME-MS mužů se nedostal a startoval pouze na ME/M23. Na obou seniorských soutěžích startoval Patrik Krywult. Petr Mareček, František Polák a Josef Kolář startovali na ME mužů a Kolář i na ME/M23. Až na Poláka, který je hodnocen v kategorii do 20 let, žádný z nich se do vyhodnocení nedostal.

 

Kategorii žen je velmi těžké komentovat. Zde je vše podřízeno pokusu o nominaci na olympijské hry a tato snaha se promítla i do tohoto hodnocení.

 

V kategorii Masters mužů chybí Jan Kukučka, který zvítězil na ME v Rovaniemi.  Pavel Klátil obsadil na MS v Montrealu 2. místo. Oba jsou mistři republiky. Jan Kukučka navíc překonal 5x národní rekord. Podobně to je i v kategorii žen. Vedle Julie Švecové zvítězila na Evropských hrách i Martina Boulová a Michaela Prchalová byla druhá. Boulová překonala v kategorii Masters 13x národní rekord, Julie 7x, Prchalová 3x.

 

51. Zlatá činka 2019

M15

-

DŽOBÁK Alexandr

SKV OZ Horní Suchá

Mistr ČR M15, M17, mužů; 5. ME/M15 (3. nadhoz ME/M15), V4; 52x rekord ČR (31x M15, 21x M17)

-

KOZLOVÁ Karolína

Sokol Moravská Ostrava

Mistr ČR W17; 11. ME/W15, V4; 10x rekord ČR W17

-

KREJČÍK Vojtěch

SKV Sokolov

Mistr ČR M15, M17, mužů; 8. ME/M15; 49 rekord ČR (23x M15, 25x M17, 1x M20)

-

MATÍK David

SKV OZ Horní Suchá

Mistr ČR M15, 2. místa na M17, M23, mužů; 13x rekord ČR M15

-

ŠAFRATOVÁ Vendula

SKV OZ Horní Suchá

Mistr ČR žen, 10. ME/W15; 50x rekord ČR (20x W17, 18x W20, 12x W)

M17

-

ORAČKO Dominik

SKV Sokolov

Mistr ČR M17, M20, M23, mužů; 1. MS/M17 (1. trh+2. nadhoz), 8. ME/M20, 2. ME/M17 (3. trh + 2. nadhoz), V4; 30x rekord (17x M17, 13x M20)

M20

-

POLÁK František

SKV OZ Horní Suchá

Mistr ČR M20, M23, mužů; 14. ME/M, 7. ME/M20, 12. MS/M20, V4; 16x rekord ČR (8x M, 8x M20)

M

1.

ORSÁG Jiří

Sokol Karolinka

7. ME/M, 10. MS/M, 1. GP Velké Británie, 1. GP Německa, 2. GP Turecka; 2x rekord ČR

2.

KUČERA Kamil

PSKO Praha

6. ME/M, 2. GP Velké Británie

3.

PETROV Petr

SKV Bon. Bohumín

13. ME/M, 26. MS/M, 1. GP Velké Británie, 1. GP Německa, 2. GP Turecka; 12x rekord ČR

4.

GASIOR Jiří

SKV Bon. Bohumín

Mistr ČR mužů, 15. ME/M, 16. MS/M, 2. GP Velké Británie, 2. GP Německa; 6x rekord ČR

5.

STRÁNSKÝ Petr

PSKO Praha

Mistr ČR mužů, 2. M23; 6. ME/M23, V4

MM

-

KOLÁŘ Daniel

TJ Holešov

Mistr ČR MM; 1. ME/Masters, 2. MS/Masters; 20x rekord ČR

W17

-

KUBÍKOVÁ Marie

Sokol M. Ostrava

Mistr ČR W17, W20, W23; 9. ME/W17, 10. ME/W20, V4; 29x rekord ČR (15x W17, 14x W20)

W

1.

HERTLOVÁ Simona

TAK Hellas Brno

Mistr ČR W; 10. ME/W, 22. MS/W, 3. GP Německa, 4. GP Velké Británie, 4. GP Turecka; 9x rekord ČR

2.

KRÁLOVÁ Tereza   

PSKO Praha

8. ME/W, 25. MS/W, 2. GP Německa; 22x rekord ČR (8x W, 14x W30)

3.

SKLENIČKOVÁ Michaela

Bohemians Praha

Mistr ČR W; 13. ME/W, 4. GP Velké Británie, 4. GP Německa; 19x rekord ČR

WM

-

ŠVECOVÁ Julie

Vzpírání Haná

2. ČR WM, 3. ČR W; 1. EMG, V4; 7x rekord ČR WM

 

Karel Prohl