Odkazy

 

Přehled roční výkonnosti zahajuje tradičně pořadí podle Sinclaira. Opět publikuji soubory jednotlivě, podle věkových kategorií a pro snazší přehled i v kompletu. Ten je řazen takto: ženy všechny, ženy 21-23 let, juniorky 18-20 let, juniorky 16-17 let, žačky do 14-15 let, žačky do 13 let, ženy Masters 30 let a výše, s věkovým bonusem. Následují muži TOP 550, muži 21-23 let, junioři 18-20 let, junioři 16-17 let, žáci 14-15 let, žáci do 13 let, muži Masters 35 let a výše, s věkovým bonusem.

Loni závodil rekordní počet žen – 181. To nám mohou závidět mnohé země! Z kvantity rostla i kvalita, přes 200 bS se dostalo 17 žen či dívek, rok předtím 12.

I u mužů, jichž loni zvedalo 561, zaznamenáváme některé příznivé posuny, naproti tomu znepokojivě klesá úroveň mladších i starších žáků, kde máme velmi málo vysloveně nadaných jednotlivců.

Pokud nenajdete u soutěžícího oddílovou příslušnost, znamená to, že hostoval buď v nějakém zahraničním celku, nebo startoval za školu v akademických soutěžích. Znamenám i výkony neregistrovaných, jak je u jiných sportů běžnou a dlouholetou normou, protože i tyto výsledky byly dosaženy na regulérních zápoleních. V naprosté většině se brzy původně neregistrovaní (nebo jejich příslušnost není v protokolech uvedena) stávají členy některého z oddílů. Rankingy tedy slouží i jako tip na doplnění celku nadějným vzpěračem či vzpěračkou.

Děkuji všem, kdo se včasným posíláním výsledků zasloužili o to, že rankingy vůbec vycházejí. Zpozdily se, žel, z toho důvodu, že bylo nutné čekat  (navzdory urgencím), takřka 14 dnů na výsledky posledního závodu sezóny Poháru starosty Boskovic. Znovu velice prosím o pečlivé a úplné vyplňování protokolů! Různé nedostatky v tomto směru značně zdržují a komplikují moji práci.

Velmi prosím o případné opravy, zpřesnění, doplňky! Nejsem neomylný…

Pololetní přehledy budou pokračovat tabulkami podle dvojboje, pořadím oddílů podle Sinclaira i kompletem, v němž najdete vše o Masters. V této kolekci ale najdete i pořadí Masters s věkovým bonusem.

Jen dobrý, šťastný rok 2020 všem přeji!

 

PhDr. Rudolf Drmola, editor databáze VSV ČSV