Odkazy

Letošní pololetní tabulky jsou, myslím, mimořádně zajímavé. Vždyť se soutěží ve větším počtu vesměs nových hmotnostních kategorií! Software, jsem, také v tomto směru, potřebně přepracoval, a přiznám se, že jsem byl velice zvědavý, jak se konkrétně, ve všech věkových skupinách, projeví nové váhové rozvrstvení.

S výjimkou dvojbojových rankingů mužů, kde jsem účelně zvolil kritérium TOP 50, najdete v přehledu všechny výkony dosažené ve všech věkových množinách. S výjimkou dvojbojů Masters, které vyjdou ve speciálním kompletu věnovaném právě našim nestárnoucím vyznavačům činky, ať už jde o ženy či muže.  

Tabulky jsou, jak už jste zvyklí, buď v jednotlivých souborech, nebo v kompletu. Ten je řazen takto: ženy, ženy 21-23 let, st. juniorky 18-20 let, ml. juniorky 16-17 let, žačky všechny, st. žačky 14-15 let a ml. žačky do 13 roků. Následují muži TOP 50, muži 21-23 let, st. junioři 18-20 let, ml. junioři 16-17 let, st. žáci 14-15 let a žáci do 13 let. U žaček jsem zvolil několik druhů tabulek z toho důvodu, že se zásadně liší hmotnostní kategorie žaček starších a mladších. Připojuji rovněž i aktualizovaný seznam oddílových zkratek.

Opět najdete v tabulkách lidi bez oddílové příslušnosti. To se týká případů, jestliže v oddílech registrovaní soutěžící zvedali v zahraničních ligách anebo v akademických zápoleních, tj. nestartovali za vlastní oddíly, ale v zahraničních, event. vysokoškolských týmech. Hojně nám přibylo i dosud neregistrovaných nováčků. Ti se, pravděpodobně brzy, stanou posilami oddílů, v nichž budou moci chuť zlepšovat se, rozvíjet. 

Znovu velice děkuji všem, kdo včas poslali perfektně zpracované výsledkové protokoly. Bez jejich tuze cenné spolupráce by nezískala databáze potřebnou výstižnost a reálnou hodnotu.

Nejsem neomylný, proto opět prosím o opravy či zpřesnění, pokud najdete v tabulkách chyby či nedopatření.

 

 

PhDr. Rudolf Drmola, editor databáze VSV ČSV