Odkazy

 

PhDr. Rudolf Drmola oslaví dne 11. 4. 2019 75 let. Rudolf s námi vzpěrači začal spolupracovat v roce 1969 ve funkci redaktora Československého sportu. Pamatuji na fundované komentáře (mám je ještě schovaný) v nejčtenějším deníku té doby, které měli své místo na titulní straně. Jeho reporty z ME-MS, ale i z domácích soutěží pomohly čtenářům vniknout do problematiky vzpírání, ti nejlepší vzpěrači se jeho zásluhou stali známými osobnostmi. Uznávaný pedagog na Karlově Universitě, dlouholetý dramaturg a lektor umělecké tvorby v České televizi. Zakladatel a vedoucí redaktor vzpěračských periodik Zpravodaje (1981 – 1989), Sezóny (1992 – 1999), spoluautor Ročenek Českého svazu vzpírání a dalších publikací (Krása síly, Vzpírání 1971, 80 let čs. vzpírání, Činka váží 100 let).  V 80. letech prosadil, na základě úzké spolupráce s prof. Roy Sinclairem, užívání Sinclairových koeficientů. Zásluhou Rudolfa „jedeme“ v soutěžích družstev podle Sinclaira již od začátku 80 let. Třicet let se věnuje práci editora databáze ČSV. Člen Síně slávy Českého svazu vzpírání.Rudolfe, přejeme Ti do dalších let ještě hodně tvůrčích počinů a těšíme se další spolupráci.

 

Rudolf Drmola

Předseda ČSV Mgr. Petr Krol přijímá PhDr. Rudolfa Drmolu

do Síně slávy ČSV (2010)

 

Karel Prohl