Odkazy

Počet aktivních borců ve věku 35 let a výše dosáhl opět pěkné cifry – 131. Jen v letech 2001 a 2017 zvedalo 132 mužů Masters, v r. 2008 dokonce 134. Rozhodně se ale radujme z potvrzeného vzestupu nestárnoucích vyznavačů činky, neboť kupř. v r. 2015 jich bylo 109 a o rok později 115. Pohlédneme-li, tomto století, ještě více dozadu, nalezneme nejnižší číslo v r. 2002 – 107. 

Naproti tomu počet žen Masters utěšeně roste a loni dosáhl pěkného rekordu! Závodilo 37 žen ve věku 30 let a výše! Přitom v r. 2005 byste u nás takových našli jen 6… Takže počty Masters nám dělají radost a mnohdy se to příznivě promítá i do celkové výkonnosti.

V kolekci najdete všechny tabulky týkající se Masters. Tj. Sinclair jednotlivců (mužů najdete jen 125, protože 6 dalších nedokončilo dvojboj ani jednou v sezóně) i oddílů TOP 3 a také dvojbojové tabulky. Vše je uvedeno i s věkovým bonusem!

Znovu jsou k dispozici buď jednotlivé soubory nebo komplet všech rankingů Masters. Ten je řazen takto: Sinclair ženy, Sinclair oddíly žen TOP 3, ženy dvojboj, sestupně od nejvyšší věkové kategorie po nejnižší. Následuje Sinclair muži jednotlivci, Sinclair muži oddíly TOP 3 a dvojbojové tabulky – opět od nejstarší věkové skupiny po nejmladší. Jestliže věková skupina chybí (to se týká jen některých množin žen), znamená to, že v ní loni nikdo nesoutěžil.

Opět přikládám i aktuální seznam oddílových zkratek.

Pokud najdete v tabulkách lidi bez oddílové příslušnosti, týká se to případů, když soutěžili v zahraničních ligách anebo v akademických zápoleních, tj. nestartovali za vlastní oddíly, ale v zahraničních, event. vysokoškolských týmech.

S radostí velice děkuji všem, kdo včas posílali perfektně zpracované výsledkové protokoly. Tabulky by nemohly vzniknout bez této velké spolupráce!

Znovu prosím o opravy či zpřesnění, pokud byste nalezli v tabulkách chyby či nedopatření.

 

 

PhDr. Rudolf Drmola, editor databáze VSV ČSV