Odkazy

V posledních týdnech k nám doputovaly zápisy ze soutěží, které odporují soutěžnímu řádu. V těchto zápisech není zapsán průběh soutěže. Jsou v něm uvedeny pouze nejlepší pokusy každého závodníka. V zápisech ve většině případů nejsou uvedeny nově vytvořené národní rekordy. Přibývají v nich informace, které nejsou relevantní k soutěži. Zápis má obsahovat jméno a příjmení, hmotnost a rok narození závodníka, jeho oddílová příslušnost, průběh soutěže v obou disciplínách trhu a nadhozu. Nejlepší pokusy jsou sečteny do dvojboje s doplňující informací převodu výsledného dvojboje na Sinclairovy body. Další informace, které zápis obsahuje, jsou typ, místo a termín konání soutěže, seznam přítomných rozhodčích. To je vše. Není možná lidová tvořivost, zápis ze soutěže je úřední zpráva, (dokument) o provedené soutěži. Nominace zástupce Soutěžní komise na soutěž není pouze formálním aktem. Jeho povinností je zápis po skončení soutěže zkontrolovat a v minulosti jeho správnost musel stvrdit svým podpisem.

 

V současné době registrujeme téměř 550 národních rekordů v 10 základních věkových kategoriích (W17, W20, W, WM, M12, M15, M17, M20, M, MM). Veteránské kategorie mají dalších 17 (W7 + M10) věkových kategorií. Apeluji na závodníky a jejich trenéry. Vždy při pokusu o rekord, oznamte tuto skutečnost zapisovateli, který při platném pokusu, rekord v zápise zvýrazní. Teoreticky se může stát, že závodník překoná rekord, aniž by tušil, že se stal rekordmanem, ale takových případů bude asi minimum. V registraci nových rekordů nám to usnadní práci. Od 1. 1. 2019 budeme soutěžit v nových hmotnostních kategoriích. To sebou přinese záplavu rekordních výkonů. Otázkou zůstává, jakou cestou se vydáme. Jsou dvě možnosti, nastavení takzvaných standardů, nebo nechat vývoji určitou dobu volný průběh a nejlepší výkony k 31. 12. 2019 vyhlásit za základní rekordy v každé věkové a hmotnostní kategorii. Ta druhá možnost bude odrážet momentální výkonnost v naší vzpěračské populaci.

 

Ve 3. kole II. ligy žen skupině „A“ překonala Martina Boulová (CCBC Praha) 6x český rekord (W35/63 kg). V trhu 55 kg, v nadhozu 65 a 67 kg, ve dvojboji 117, 120, 122 kg. Omlouvám se Martině, že jsem v zápise, který nám byl poslán pouze s výsledkem nejlepších pokusů, její rekordní výkony přehlédl.

 

Karel Prohl