Odkazy

Podněty k rozvoji svazových webových stránek jsou vítány

 

Premiérově zveřejňujeme statistické údaje návštěv našich webových stránek. Pro úplnost, webové stránky Českého svazu vzpírání byly založeny v roce 2000. Zveřejnili jsme za toto období více než 3000 zpráv, výsledků, rankingů, rekordních listin, hodnocení a komentářů. Svazové webové stránky založil a od začátku je vede Karel Prohl jr. Redaktorem byl v říjnu 2016 jmenován Karel Prohl, členy redakční rady jsou předsedové komisí ČSV Mgr. Daniel Kolář (SK ČSV), Pavel Ivanič (RK ČSV), Emil Brzóska (KM ČSV).

 

V Českém svazu vzpírání bylo v roce 2017 registrováno 733 aktivních závodníků a závodnic. Celkový počet registrovaných členů ČSV je zhruba trojnásobný (rozhodčí, trenéři, funkcionáři). V přiložené tabulce si můžete porovnat počty čtenářů, jejich návštěv, počet zobrazení stránek a další statistické údaje. Letošní půlrok je velmi úspěšný, více než 140 000 zobrazení stránek nám dává záruku, že bilance na konci roku bude rekordní. Zájem o naše stránky s přibývajícími aktivními vzpěrači každoročně roste. Nejvíce návštěv zaznamenáváme z Prahy, Brna, Ostravy, Plzně, Bratislavy a Havířova. Zahraniční návštěvníci se rekrutují hlavně ze Slovenska, Německa, Ruska, USA, Velké Británie, Polska a Koreje.

 

Z České republiky pochází 84% (8 250), ze zahraničí 16% (1 571) návštěvníků.Z porovnání naší členské základny a počtu uživatelů je jasné, že se o naše webové stránky nezajímají pouze vzpěrači. Přes PC se na web ČSV dostává 61%, mobil 35% a tablet 4% návštěvníků (2018). Genderově jsme téměř vyrovnáni M60%/W40%. Analýza věkové složení v 1. pololetí 2018: do 17 let 4 177; 18 – 24 let 1 066; 25 – 34 let 1 779; 35 – 44 let 1 191; 45 – 54 let 719; 55 – 64 let 543; nad 65 let 346 čtenářů – návštěvníků (zhruba 150 se nás narodilo v první polovině minulého století).

 

Počty návštěvníků mají v rozhodujících položkách vzestupnou tendenci. Co se dá ze statistiky dále zjistit? Čtenáři nemají rádi příliš dlouhé texty, 71% čtenářů je ve věku do 34 let, ale máme slušnou část čtenářů nad 55 let, někteří návštěvníci „chodí“ na stránky každý den, máme čtenáře z mnohých měst, kde vzpírání nemá žádnou tradici. V termínu od 1. 1. – 2. 7. 2018 například z Pelhřimova a těsného okolí pochází 108, Říčan 65, Jirkova 34 návštěvníků. Ze zahraničí vede Bratislava s 258 návštěvníky, z Paříže pochází 144 a Saint Petersburgu 27 návštěvníků. Celkově vede drtivě Praha s 2 626 před Brnem 954 a Ostravou 521 návštěvníků. Další vzpěračské „bašty“ Plzeň 425, Sokolov a Havířov 205, Nový Bohumín 142 návštěvníků. Těší a hřeje zájem 8 obyvatel Vizovic, New York má zastoupení v 5 a Peking v 1 čtenáři (tuším velkou rezervu). Předpokládáme, že se jedná o sportovce z příbuzných sportů (powerlifting, crossfit, kulturistika), ale určitě nejsou výjimkou sportovní fanoušci, kteří se orientují ve sportu obecně. Nejvíce návštěvníků mají výsledky soutěží – mistrovství České republiky, Evropy a světa všech věkových kategorií a ligové soutěže družstev. Velký zájem je o historii vzpírání, dopingové případy a rantingy PhDr. Rudolfa Drmoly. Více než 5 000 čtenářů si přečetlo některé z významných jmen ze Síně slávy Českého svazu vzpírání (například Jan Nagy 5 379, Anton Baraniak 5 285, Emil Brzóska 5 137). Nejčtenější je článek „Historie vzpírání v Čechách“ z roku 2005, který má 22 017 a jeho anglická verze (2004) 11 617 čtenářů.

 

Velký zájem byl o Informace z VR ČSV. Poslední Informace č. 83 jsou z 25. 10. 2017 a do 3. 7. 2018 byli shlédnuty 770x. Měli velkou, minimálně desetiletou tradici. Při této příležitosti musím vzpomenout Václava Zázvorku, bývalého předsedu organizační – právní komise, který byl 82x jejich autorem. Škoda, naše členská základna se k mnohým informacím vůbec nedostane, pokud ano, bývají z druhé ruky neúplné, zkreslené a některé přicházejí pozdě. Předpokládám, že ne vše, co se na VR ČSV upeče, je z oblasti super tajných informací, které nejsou pro každého, spíše se jedná o organizační nedostatek. V době, kdy nám hrozí vyloučení z rodiny olympijských sportů a v této souvislosti dochází k velkým změnám, se za chvíli budou měnit hmotnostní kategorie (7 HK pro OH, 10 HK pro ostatní soutěže), opět se budou rušit všechny rekordy, mění se kvalifikační systém na OH, ruší se systém Sinclairových koeficientů (1978), který jsme používali 40 let a který bude nahrazen bodovým systémem „ROBI POINTS“, bychom pokračování Informací z VR ČSV uvítali i se zasvěceným komentářem k nastíněným novinkám, které za několik dnů a týdnů budou hýbat celým vzpěračským světem. Náš předseda Mgr. Petr Krol je jedním z Viceprezidentů IWF a tudíž se ocitá přímo v centru těchto převratných událostí, které ovlivní vzpírání na desítky let. Jistě má co sdělit. 

 

To samé platí o zveřejnění hostování a přestupech. Poslední zprávy soutěžní komise z této kapitoly jsou myslím z konce února. Povolená hostování zhruba od března 2018 nejsou zveřejněny. Informační bulletiny a zveřejnění „hostovaček“ bylo v minulosti schváleno VH ČSV a nikdy toto rozhodnutí nebylo likvidováno. Příklad zájmu čtenářů – bulletin „Schválené hostování a přestupy v roce 2018“ z 29. 1. 2018, má 1 006 kliknutí (ještě v únoru byla listina doplňována). Bulletin Hostování 1.1. - 31. 12. 2016 - 7. aktualizacemá 3 883 kliknutí. Tuto kritiku nevznáším z důvodu zvýšení atraktivity webu, jde skutečně pouze o zpřístupnění informací široké vzpěračské veřejnosti. Pokud si vzpomínám na VH ČSV (28. 4. 2018) v Praze byl zájem tento problém řešit. Tak jen do toho!

 

 

Statistické údaje návštěvnosti webových stránek

Českého svazu vzpírání

v období 1. pololetí v letech 2015 – 2018

 

2015

2016

2017

2018

Uživatelé

6 681

8 160

7 750

9 821

Návštěvy

21 340

26 097

26 835

42 027

Zobrazení stránek

77 184

93 802

96 459

141 387

Počet stránek na jednu návštěvu

3,62

3,20

3,46

3,36

Počet stránek na uživatele

3,19

3,59

3,59

4,28

Počet států

66

72

65

63

Počet měst

585

685

609

719

   

Karel Prohl