Odkazy

Ve dnech 31. 5. – 1. 6. 2018 se v Budapešti sešla pracovní skupina IWF k projednání návrhů na nové hmotnostní kategorie mužů a žen. Konečný návrh, na kterém se v Budapešti dohodli, bude komisí předložen na příštím zasedání výboru a Výkonné radě IWF v červenci 2018 ke schválení. Bylo rozhodnuto rozšíření na deset hmotnostních kategorií pro muže i ženy.

Tento počet HK lépe odpovídá dnešní populaci. V červenci bude oznámeno, které to budou. Pro OH v Tokiu (2020) zůstává po redukci MOV sedm HK pro obě pohlaví. Během zasedání byla určena metoda, která bude použita k vytvoření nových světových, olympijských a ostatních rekordů, vstupních limitů pro mistrovství světa a podmínek pro tvorbu soutěžního kalendáře IWF.

 

 

Pramen: www.iwf.net