Výmluvná čísla aneb jak na to jsme a jak na tom zřejmě budeme

 

Už se nám rozbíhá nová sezóna, tak ještě rychle se zhodnocením té minulé, alespoň v obecných trendech. V předchozích hodnoceních jste mohli získat docela zasvěcený pohled na stav mezi jednotlivci i oddíly, v tomto  textu se zabývám tím, co nebylo ihned možné vydedukovat z předchozích tabulek, najmě v souvislosti nejen s předešlou, ale i předchozími sezónami. Tento komentář dokumentuje, kde se můžeme potěšit dosaženými úspěchy i kde nás bota tlačí…

 

Žačky a žáci

 

Pád pokračuje, ba zrychluje se!

Žačky: 2014-2017 - průměr 1. desítky: 143,290/152,210/149,506/137,663 -11,843 bS.

V r. 2016 se u činky představilo 19 žaček, rok předtím jich bylo o 10 více! V roce 2017 se jejich počet snížil na 16. S tím jasně souvisí i pokles průměrné výkonnosti, který nezachrání ani na naše poměry výjimečná výslednost Vendulky Šafratové, která vede ranking podle Sinclaira s náskokem téměř 30 bS (bodů Sinclaira). Ale i mezi třetí a čtvrtou závodnicí zeje propast zvíci 28 bS!

Věkový průměr se nepatrně snížil, o 0,1 na 13,5 roku. Letos budou závodit už mezi juniorkami, tři bývalé žačky a zahladit ztráty po jejich odchodu nebude snadné. Bylo by dobré, kdyby se k čince dostalo opět více žaček, z kvantity by se pravděpodobně zrodila i kýžená vyšší úroveň. Sestup průměrně o 15 bS za pouhé dva roky je, mírně řečeno, znepokojivý!

 

Stále chybí supertalenty, ale špička se pořád lepší

Mladší žáci 2014-2017 – průměr 1. desítky: 182,466/200,939/202,908/203,160 +0,259 bS Průměr 2. desítky: 136,369/157,236/166,304/170,777 +4,473 bS

Počet mladších žáků opět vzrostl, za dva roky o 14, v loňském roce o pětici. Věkový průměr 1. desítky je vysoký – 12,8 roku! Letos z ní odejde 9 lidí! Zůstává jediný borec, letos 12letý Martin Šimek. Věkový průměr 2. desítky činí 12,1 roku, musíme tedy doufat, že druhý sled nabude výkonnost  minulého sledu prvního, aby pokračoval vzestupný trend.

 

Velmi varovné poklesy výkonnosti!!!

Starší žáci 2014-2017 – průměr 1. desítky: 234,996*/264,920/283,897/248,978 –34,919 bS Průměr 2. desítky: 185,268*/223,465/215,198/192,034 -23,164 bS 

*/ průměry v bývalém rozmezí, tj. žáci 13-14letí.

V této kategorii máme stále velice málo soutěžících -47 (+3 oproti sezóně 2016). S tím se loni, víceméně, nic neudělalo, ač je to úkol velice naléhavý! Děsný pokles úrovně průměru 1. desítky signalizoval vysoký průměr 1. desítky v r. 2016 – 14,8 roku. Předloni jsme měli tři starší žáky s levelem přes 300 bS, loni jsme o tom mohli pouze snít. Velké naděje na výrazný obrat nemáme, průměr 1. desítky 14,7 roku naznačuje, že bude opět hodně co dohánět. Naději rozhodně nedává ani průměr 2. desítky, který zůstal také podstatně nižší, než v r. 2016 při věkovém průměru 14,5 roku. Zúžení věkového limitu starších žáků na dva roky má na dané situaci pravděpodobně také podíl. Stejně jako dost chudičká účast v týmových soutěžích této věkové kategorie. Kéž je letos účast bohatší a kvalitnější!
 

Juniorky a junioři

 

Zatím jen zlepšení průměru špičky

Juniorky 2014-2017 – 1. desítka: 140,351/150,306/157,075/166,876 +11,801 (!)

Na soustavně rostoucím průměru má zásadní podíl i skutečnost, že v. 2017, přibylo oproti předchozí sezoně 14 dívek, tj. více než 50% (konkrétně počet juniorek se zvýšil z 26 na 40)! Jistě k tomu pomohla existence juniorské ligy, jejíž užitečnost by se mohla  v roce 2018 projevit ještě výrazněji.

Možnost vícenásobného soutěžení představuje nenahraditelný motiv. Kvantita zde přerostla i v kvalitu, hledáme však usilovně ještě výraznější talenty, než které momentálně máme. Věkový průměr činí 17,9 roku, to je nadějné, zároveň i to, že z TOP 10 odejde pouze jedna loni 20letá vzpěračka, mezi 21-23leté. Bylo by moc dobře, kdyby se i  mezi juniorkami našly závodnice schopné dát 200 bS i více. Lze říci, že některé na překonání této mety mají a kéž se tak stane už tento rok!

 

Potěšitelný skok vzhůru!

Ml. junioři 2013-2017 – 1. desítka: 296,072/303,942/297,410/295,628/307,256 +11,628 (!) bS

2. desítka: 257,547/255,624/239,513/242,117/264,311 +22.194 (!!) bS.

Zde přišly až nečekaně dobré výsledky. Nejlepší minimálně za posledních pět roků! K tomu evidentně přispěl fakt, že se počet mladších juniorů markantně zvýšil. Ze 40, resp. 41, v letech 2015, resp. 2016, loni vzrostl o 36,6%!! Potěšující je rovněž věkový průměr 1. desítky – 16,4 roku, průměr 2. desítky je 16,6 roku, to znamená, že polovina příslušníků loňské TOP 20 bude závodit i letos, týká se to dokonce pětice na 2. - 6. místě, hned za Martinem Štreichlem. To dává reálnou naději na dobrou výkonnost (na naše poměry!) i v roce letošním! Nicméně, je taky třeba uvědomit si, že mezi juniory přejdou borci vesměs s kvalitou pod 300 bS. A z hlediska budoucnosti narážíme i na další vážný problém. Pokud budeme předpokládat, udržení či zvýšení současné úrovně špičky mladších juniorů bude třeba povýšit momentální zisky nejlepších mladších žáků o 100-120 bodů Sinclaira, což je úkol hodně, hodně složitý, ne-li nesplnitelný.
 

Takřka potvrzený vzestup

Starší junioři 2013-2017 – 1. desítka: 303,625/306,089/313,580/331,675/330,276 -1,399 bS 2. desítka: 264,833/270,483/252,659/277,602/282,124 +4,522 bS.

Vše zůstalo zhruba při starém. Zvýšená výkonnost nejlepších byla takřka opět potvrzena, druhá desítka zaznamenala maximum nejméně za posledních pět roků. Téměř se ani nezměnil počet aktivních starších juniorů, předloni jich zvedalo 60, loni 61. Nezapomínejme ovšem, že TOP 10 z roku 2009 byla ještě zhruba o 10 bS v průměru vyšší.

Věkový průměr u 1. desítky vzrostl mírně, o 0,1 v obou desítkách na 19,0 roku v TOP 10 a 19,2 ve druhé desítce. Juniorskou kategorii opustí osm vzpěračů, tři z první desítky, pět ze druhé, prognóza udržení či zlepšení výkonnosti je poměrně příznivá. Jen bychom si přáli, aby se ti nejlepší starší junioři co nejvíce blížili hranici 400 bS, a aby pro průnik do TOP 10 stačilo rozhodně více než 300 bS, což se loni nenaplnilo. 

 

Masters ženy a muži a 21-23letí ženy a muži

 

Masters představují velice potřebnou a početnou vzpěračskou skupinu! Jsou to, v pozoruhodné míře, lidé tuze užiteční - leckdy i pro samotnou existenci oddílů. Takže i oni si zaslouží hlubší pohled na jejich úsilí!

Mezi ženami Masters máme i reprezentantky!

Ženy Masters 2015/2016/2017 – 1. desítka: 189,513/198,323/206,178 +7,855

Přibyly další  tři ženy, už máme 28 Masters, tedy asi pětinu ze všech aktivních závodnic.! V r. 2015 jich, ve věku nad 30 roků, závodilo 20,  následující rok už 25. Průměr elity se evidentně zvedl, ještě vydatnější růst ale zaznamenáváme na 15. místě celkového pořadí, kdy v r. 2015 stačilo 126,238, v r. 2016 ovšem 158,665, tedy více než 30 bS! V roce 2017 bylo potřeba dělat ještě více – 164,172 bS. Na 20. místě zaznamenáváme v r. 2015 sumu 108,240, zatímco o rok později dokonce 147,046, takže pokrok skoro o 40 bS! Progres pokračoval i v sezóně 2017, 20. místo bylo za 153,658 bS. Věkový průměr se zvýšil z 35,0 na 37,7 roku, mj. i proto, že se k čince vrátila nestárnoucí Marie Orságová.

 

Jedinečný Václav Popilka!

Muži Masters 2015/2016/2017 – 1. desítka: 381,991/389,349/383,212 -6,137 bS

Loni zvedalo o 20 Masters více – bylo jich 132!! Věkový průměr elity každoročně zvolna roste – z 58,7 na 59,3 roku v r. 2016. A loni dokonce 60,1 bS. Za nejlepšími, kteří v průměru pěkně přidali, shledáváme pokles, na 20. místo stačilo o -5,265 bS méně, na 30. dokonce o 10.339 bS méně! Na 50. místě ale už nacházíme drobné plus, konkrétně +1,674 bS. Tento komentář se prakticky nezabývá analýzou výkonnosti jednotlivců, nelze však nepodotknout, že se skvělý Václav Popilka přiblížil velmi těsně hranici úžasných 450 bS (tj, součtu Sinclaira a Melzerova věkového bonusu).

 

Nejlepší táhnou peloton

Ženy 21-23 leté: 2014-2016/2017 – 1. desítka: 165,595/175,369/178,866/166,097 -12,769 bS

V této věkové kategorii soutěžil pouze tucet mladých žen, tj. o čtyři méně, než předchozí rok. Z této skupiny odešla výše už 24letá Simona Hertlová a šest dalších vzpěraček stejného ročníku, to především způsobilo pokles výkonnosti. Věkový průměr se mírně snížil, z 22,7 na 22,5 roku, ale oproti roku 2016, kdy nebyla v TOP 10 ani jedna 21letá, byly tam loni aspoň dvě. Nicméně, z této věkové skupiny odejde letos sedm loni 23letých, takže to může znamenat další deficity. Protože se jedná o velice významnou součást naší budoucnosti je to rozhodně vážný problém k zamyšlení, máme, prostě, až na výjimky, velmi málo potenciálních reprezentantek a s tím je třeba něco urychleně dělat! 

             

I zde hledejme borce s perspektivou!

Muži 21-23 let: 2015/2016/2017 – 1. desítka: /303,003/301,999/311,823/318,083 +6,26 bS.

2. desítka: 259,015/275,462/ 281,127 +5,665 bS.

 

Zatímco u stejně mladých žen máme vážnou starost, jejich mužští vrstevníci se po mnoho rokům nyní sice už nepříliš vydatně, ale soustavně zlepšují. V loňském roce mezi nimi nacházíme dokonce devítku alespoň 300bodových, svět je však v této věkové množině nesrovnatelně výše. Co hůř, progres některých borců skončil, doufejme, že pouze dočasně.

Na vzestupu v obou prvních desítkách se jistě podílela i skutečnost, že nám v loňském roce přibylo 45,7% soutěžících! Jejich počet se zvýšil z 35 na 51 a stojí už možná zato uvažovat o třeba jen jednorázovém zápolení družstev tohoto věku o mistrovské tituly! Což by byl jistě další stimul pro zlepšení výkonnosti mladých vyznavačů činky! Třeba se dá taková soutěž zařadit i dodatečně do termínové listiny. V roce 2017 by bylo s to postavit tříčlenné týmy 9 oddílů, dalších šest mělo aspoň dvojici, kterou by zřejmě bylo možné doplnit, díky hostování.

Pravda, věkový průměr 1. desítky se zvýšil z 21,7 na povážlivých 22,5 roku. U 2. desítky nepatrně klesl z 22,3 na 22,2 roku. Plně platí, co jsem napsal už loni: „Růst úrovně v této kategorii je slibný, žádoucí. V tomto věku už by mělo být patrné, kdo už se hodnotně zařadil do reprezentace anebo do ní evidentně směřuje.

Kategorie 21-23letých konečně naplnila zásadní smysl a zaslouží si důslednou péči! Ukazuje se, že talenty nemusíme hledat výhradně ve věku do 20 roků! Pravda, systém je tak, víceméně všude ve světě nastaven… Nicméně, ukazuje se, že by se patrně vyplatilo vyzkoušet promyšlenou podporu i nejnadějnějším mladým mužům ve věku 21-23 let! I oddílům, v nichž působí. Tito mladíci jsou tělesně zralí, psychicky ostřílenější. Začínají-li později, nejsou ani unavení, ne-li opotřebovaní. Existuje tedy u nich předpoklad rychlého růstu výkonnosti, na základě náročného, kvalifikovaného tréninku.“

Loňský rok, byť jen částečně, potvrdil. Vyplatí se pokračovat v trendu péče o tuto sféru a výrazně zlepšit i kvalitu výkonnosti nejen mužů, ale také žen 21-23letých.

 

Ženy a muži

 

Pokroky ve druhém, třetím i dalších sledech

Ženy: 2013-2017 – 1. desítka: 203,780/212,366/214,964/215,502/210,632 -4,870 bS

2. desítka: 160,308/170,022/179,623/182,937/189,242 +6,305 bS,

3. desítka: 146,873/155,082/164,560/168,494/175,689 +7,195 bS.

U činky vídáme stále více soutěžících žen. Oproti sezóně předchozí jich závodilo o 21 (+18,18%) více, což vedlo k dalšímu absolutnímu rekordu v počtu vzpěraček. V r. 2017 jsme jich už měli 143! Za čtyři roky se jejich počet více než ztrojnásobil! Bravissimo!!! Kéž se letos podaří překonat i hranici 150, ba i více aktivních vyznavaček našeho sportu!

První desítka pozvolna stárne, v r. 2014 25,1, v r. 2016 26,6, loni už 27,7, ale to je přijatelné. Pravda, mezi naší nejlepší desítkou nacházíme  polovinu těch, které se už mohou zúčastňovat kategorie Masters. Věkové  rozmezí elity se ještě zvýšilo  na 21 roků (13-34 let!). Průměr 2. desítky se zvýšil přesně o rok – na 27,0. Věkové rozmezí je tu podstatně menší 23-34 let. Soustavně se zvyšuje i průměrný věk 3. desítky, kde zaznamenáváme věkové rozmezí dokonce 24leté (18-42), do tohoto patra se ale dostaly čtyři juniorky. Je to nutno říci, že u činky ženy (ale ani muži) nestárnou, ale určitě by prospěl i větší nápor juniorek.         

 

Muži: 2013-2017 – 1. desítka: 381,757/364,939/385,041/379,767/382,483 +2,716bS,

2. desítka: 331,643/327,964/334,695/337,408/344,320 +6,912 bS,

3. desítka: 316,274/311,167/321,596/328,180/324,670 -3,510 bS

Desítka nejvýše umístěných se maličko zlepšila, druhá nám udělala radost největší, pokles třetí ale naznačuje, že nejde o nějaké zásadní změny, máme-li  na mysli nejlepší muže. Nezapomeňme ovšem, že  loni jsme měli dokonce tři siláky s kvalitou  nejméně 400 bS, a náš dlouholetý premiant Jiří Orság se už hodně přiblížil i Klubu 450.  Těší rovněž, že se do TOP 10 probili dva junioři, Martin Štreichl   patřil dokonce mezi juniory mladší. Ve druhé desítce je jich 5(!), ve třetí další dva. Nejvýše umístěný příslušník Masters – Jan Anger, obsadil 23. místo podle Sinclaira,

Porovnejme věkové průměry 2014/2015/2016/2017: 1. desítka: 26,1/24,5/26,4/25,8, 2. desítka: 27,9/21,8/24,5/22,3, 3. desítka: 26,2/30,4/25,9/25,8 roku. Z daných cifer plyne až překvapivě trojnásobně potvrzené omlazení! Teď jen, aby mladí, kteří se kýženě hrnou výše neustále zvyšovali výkonnnost.

Znovu se velice zvýšil počet aktivních vzpěračů – ze 510 na 592,tj. o 16,08%, za dva roky dokonce počet soutěžících mužů vzrostl o 133 borců, tj. o 28,98%. Snad to nezakřiknu, ale už lze označit za renesanci zájmu o vzpírání, tak kéž tento trend pokračuje. Našemu sportu to mnohostranně prospívá!

Loňská sezóna přinesla, stejně jako ta předchozí, více pozitiv než negativ. Jednoznačně povzbuzujícím faktem je růst počtu soutěžících! Z této skutečnosti sekundárně, ale implicitně plyne leccos dobrého. Znatelně se zvyšuje zájem o zápolení mezi dospělými muži a ženami. Vpřed se posunují junioři, u juniorek bychom rozhodně uvítali větší základnu i kvalitu. Dost důvodů k nápravě nalezneme v souvislosti se žáky! Ukazuje se, že znamenitá a cenná aktivita některých líhní těch nejmladších nestačí pokrýt celkové potřeby v této oblasti. Na žáky a žačky bychom se rozhodně měli podstatně více soustředit, není-li nám lhostejná budoucnost českého vzpírání. Potřebujeme také vychovat více reprezentantů, kteří by měli reálné šance na umístění v první polovině vrcholných šampionátů či se dokonce ucházeli o medaile. Zkrátka je nezbytné neumdlévat. Úspěchy a pokroky znamenají povzbuzení k ještě lepším výsledkům hodnotné a oceněníhodné práce mnoha složek systému českého vzpírání.

 

PhDr. Rudolf Drmola, editor databází VSV ČSV