Radujme se, soustavně pokračuje vzestupný trend ženské výkonnosti. Vydatně se zvyšuje počet aktivních závodnic, a to se promítlo i do zřetelných změn v historických tabulkách!! A to i ve vyšších patrech, dokonce také v některých nejlepších pěticích!! Ve 2. pololetí úspěšně zaútočili na pozice v all time rankings i muži – podařilo se to jedenácti, ženy měnily tabulky více než 60x.

Na webu naleznete tyto přehledy: ženy dvojboj TOP 50, muži premiérově dvojboj TOP 50, poté Sinclair ženy TOP 60, muži TOP 80, pořadí oddílů podle Sinclaira ženy TOP 8, muži TOP 8 a na závěr Sinclair oddíly ženy TOP 3 a muži TOP 6 (podle limitu soutěžících v nejvyšších soutěžích družstev).  V tomto pořadí jsou tabulky sloučeny do souboru ATR k 31. 12. 2017 komplet, soubory si můžete stáhnout i jednotlivě.

U dvojbojových tabulek jak mužů, tak žen ještě někdy nejde o plné TOP 50, v některých hmotnostních kategoriích (zejména v +90 kg žen) totiž některé relevantní výkony chybějí, nechtěl jsem ale přehled krátit na TOP 40 či TOP 45, protože v některých HK jsou výkony mezi 46 .- 50. místem zajímavé.

Tabulky pořadí podle Sinclaira jednotlivců či oddílů rozhodně berte pouze jako pomocné! Jsou totiž sestaveny výhradně z výkonů, které se vešly do databáze podle dvojboje!! Toto hledisko je určující! Navzdory jistému procentu neexaktnosti je však možné i tyto rankingy považovat za dosti výmluvné. V r. 2017 se bodové hodnoty Sinclaira změnily, v souvislosti s novými koeficienty, někdo si tedy v tabulce polepšil, někdo pohoršil. Už na celkové 4. místo postoupil Jiří Orság! Na 6. místo Simona Hertlová, na osmé Eliška Pudivítrová.

Když jsem - déle než dva roky - sestavoval základní verzi historických tabulek, zavalen nespočtem protokolů a jiných faktologických materiálů, doufal jsem v příznivý ohlas, a také i v to, že se all time rankings stanou i motivem ke snaze proniknout do této elitní společnosti. Tento sen se stal, zdá se, příjemnou skutečností! Proto se této odnoži vzpěračské statistiky s velkou radostí věnuji, i když je tuze pracná.

Velice vítám jakákoliv upřesnění, doplnění. Kéž se naší společnou prací, podaří dosáhnout takové přesnosti tabulek, aby se v nich ocitly všechny výkony, které do nich patří! V tomto smyslu znovu oslovuji přátele na Slovensku! Dost možná se najdou výkony z 80. let 20. století, které byly dosaženy na místních či regionálních slovenských soutěžích mužů, z nichž tehdy ještě nepřicházely všechny protokoly. U žen je situace jiná. V době, kdy začínaly, už byl systém servisu výsledků docela zaběhnutý.

Přeji všem vyznavačům činky, aby se co nejlépe umístili v tabulkách za rok 2018, nu a těm nejlepším, aby se probili i do výšin tabulek historických.

 

Dr. Rudolf Drmola, editor databází VSV ČSV