Odkazy

V dnešní kolekci najdete oblíbené a výmluvné pořadí oddílů sestavené podle Sinclairových koeficientů. Jde stále o českou sofwarovou specialitu, kterou nám ve světě leckde závidějí.

Tabulky si opět můžete stáhnout buď v příslušných souborech, nebo v kompletu, který je řazen takto: Ženy TOP 7, ženy TOP 3, juniorky 16-20leté TOP 3, žačky do 15 let TOP 3, muži TOP 8, muži TOP 6, muži 21-23letí TOP 3, junioři 16-20letí TOP 5, starší žáci 14-15letí TOP 3, mladší žáci do 13 let TOP 3. Jak jste si jistě všimli, výběry počtů zařazených vzpěračů či vzpěraček jsou v souladu, buď s počtem hmotnostních kategorií anebo počtu soutěžících v našich týmových ligách.

Pořadí oddílů Masters (TOP 3), bude uveřejněno ve speciálním kompletu věnovaném výhradně Masters.

Pro lepší orientaci znovu přikládám doplněný soubor s oddílovými zkratkami.

Po těchto tabulkách bude ještě publikován už zmíněný komplet o Masters. Poté připravím aktuální verzi historických tabulek!

MOC DĚKUJI všem, kteří zasíláním výsledků (a mnozí tak činili i včas) cenně přispěli k tomu, že databáze by měla být úplná.

Zároveň opět PROSÍM o případná zpřesnění či doplňky.