Odkazy

Tato suma rankingů přináší pořadí podle dvojboje. Pouze u mužů je redukováno na TOP 50 (a i to je rekordní rozsah), všechny ostatní tabulky jsou bez omezení.

Tabulky si můžete stáhnout buď v příslušných souborech nebo v kompletu, který je řazen takto: Ženy všechny, ženy 21-23leté, juniorky 16-20leté, žačky do 15 let, muži TOP 50, muži 21-23letí, starší junioři 18-20letí, mladší junioři 16-17letí, starší žáci 14-15letí, mladší žáci do 13 let. Dvojbojové tabulky Masters podle jednotlivých věkových kategorií budou zařazeny do kompletu věnovaného speciálně Masters.

Opět velice rád konstatuji, že jsme dosáhli rekordních počtů aktivních vzpěračů přinejmenším za posledních 20 let! Soutěžilo 592 mužů a 143 žen! Proto jsou zákonitě i dvojbojové tabulky rozsáhlejší.

Pro lepší orientaci znovu přikládám soubor s oddílovými zkratkami.

Vbrzku budou ještě zveřejněna oddílová pořadí podle Sinclaira a nakonec komplet spjatý s výkony Masters. Poté budu publikovat aktuální verzi historických tabulek!

Velice, velice děkuji všem, kteří zasíláním výsledků (a mnozí tak činili i včas) užitečně přispěli k tomu, že databáze by měla být úplná.

Zároveň přece jen prosím o případná zpřesnění či doplňky.

 

PhDr. Rudolf Drmola, editor databáze VSV ČSV