V první kolekci rankingů najdete pořadí podle Sinclairových koeficientů na roky 2017-2020, v případě Masters i s připočtením věkového bonusu podle Melzera.

Tabulky si můžete stáhnout buď v příslušných v jednotlivých souborech nebo v kompletu, který je řazen takto: Ženy všechny, ženy 21-23leté, juniorky 16-20leté, žačky do 15 let, ženy Masters od 30 let, muži TOP 500, muži 21-23letí, starší junioři 18-20letí, mladší junioři 16-17letí, starší žáci 14-15letí, mladší žáci do 13 let a muži Masters od 35 let výše.

S velkou radostí konstatuji, že jsme dosáhli rekordních počtů aktivních vzpěračů přinejmenším za posledních 20 let! Soutěžilo 592 mužů a 143 žen, ještě před nedávnem počty hodně neočekávané. K tomuto růstu vedla jak výraznější aktivita mnohých oddílů stávajících, tak vznik oddílů nových, které vítáme do vzpěračské rodiny!

Pro lepší orientaci přikládám soubor s oddílovými zkratkami.

Po tabulkách podle Sinclaira budou následovat kolekce s rankingy podle dvojboje, poté oddílová pořadí podle Sinclaira a nakonec komplet spjatý s výkony Masters.

Upřímně a mocně děkuji všem, kteří zasíláním výsledků (a mnozí tak činili i včas) cenně přispěli k tomu, že databáze je úplná.

Ale protože chybovat je lidské, prosím o případná zpřesnění či doplňky.

Všem vyznavačům činky přeju ještě jednou jen dobrý, šťastný a úspěšný rok 2017!

PhDr. Rudolf Drmola, editor databáze VSV ČSV