Odkazy

Vážení přátelé rozhodčí, v poslední době se potýkáme s hrubými chybami v soutěžních zápisech. Apeluji na delegované zástupce soutěžní komise a komise rozhodčích ČSV, vaší povinností je mezi jinými, kontrola soutěžního zápisu. Tyto funkce nepatří mezi funkce čestné. Předpokládají znalost pravidel a soutěžního řádu.

Prostudujte si Soutěžní řád, kde jsou vyznačeny vaše povinnosti. Z Čech dostáváme zápisy, které obsahují pouze nejlepší platné pokusy z trhu a nadhozu. Zakázané to není, ale pravda je taková, že tvůrci Soutěžního řádu s takovou variantou zápisu nepočítali a proto ji nezakázali. Domnívám se, že problém mnohým rozhodčím dělá elektronický zápis. Při elektronickém zápisu je při zadávání dat nutné dodržet správný postup. Každý zapisovatel musí znát způsob opravy mylného zadání.

 

Další problém jsou soutěže mladšího žactva. Kategorie je určená pro věkovou skupinu 10 – 13 let, která soutěží v žákovském čtyřboji sestávající z hodu medicinbalem, trojskokem z místa, trhu a nadhozu. Žáci mladší 10 let soutěží pouze v hodu a trojskoku. Soutěžní řád tím chrání zdraví dítěte a snaží se omezit předčasnou specializaci nejmladších závodníků. Zástupce SK a KR ČSV tento fakt v některých případech přehlížejí a porušují tím Soutěžní řád. To se děje zejména v oddílových a krajských soutěžích, kde toto pravidlo často není respektováno. Na krajském přeboru mladšího žactva Moravskoslezského kraje (27. 5. 2017) startovalo 27 závodníků a závodnic pouze ve dvojboji! V jiných případech závodníci ve věku sedmi let startují ve čtyřboji.  Další rozpor vidím v Soutěžním řádu v možnosti startu 13 letých v lize mladších žáků a zároveň jim povolujeme start v lize starších žáků a juniorské lize, ve kterých se soutěží ve dvojboji. Směrnice, kterými se ve vzpírání řídíme, musí být pro nás všechny závazné, pokud v dílčích případech již nevyhovují potřebám, je nutné rychle reagovat a přizpůsobit je novým podmínkám. 

 

Karel Prohl