Odkazy

V souvislosti s rostoucím pokrokem databázových možností i se vznikem nového, precizního (a i nyní ustavičně vylepšovaného) softwaru na konci roku 1996, nastala možnost kompletní evidence všech vystoupení startujících, včetně situace, kdy došlo pouze ke zvážení a dále už soutěžící nenastoupil.

Od roku 1997 máme tedy k dispozici naprosto všechna data, tím vznikají různorodé možnosti jejich analýzy. Samozřejmě, nikoli pohledu samoúčelného či pouze statistického, ale takového, který skýtá pozoruhodné výsledky a umožňuje učinit relevantní závěry.

Data ve formě tabulek předkládám veřejnosti k dispozici, rozbor můžete především učinit i vy sami, případně vyvodit z nich závěry a řešení - ku prospěchu budoucnosti našeho sportu.

Pro následnou eventuální debatu připravím obdobné rozbory jaké teď předkládám u žáků, i v kolekci dat souvisejících s výkonností juniorek a juniorů, žen i mužů. Zvažuji vygenerování ještě více zpřesňujících pohledů na věkovou kategorii 21-23 let či Masters. Je rovněž možné podívat se důkladněji i na ročníky 24-34letých u mužů a 24-29letých u žen. Koneckonců, analýzy lze předložit v jakémkoli požadovaném věkovém či jiném průřezu. Software je od počátku koncipován nejen jako obraz pouhé jednoduché evidence, ale především jako materie pro rozličné objektivní analýzy.

Ke každému věkovému rozmezí si dovolím připojit krátké komentáře upozorňující na některé pozoruhodné skutečnosti.

Jen ještě předesílám, že data k analýze představují poslední dvacetiletí, de facto, pokud se týká žáků, posledních 20 a tři čtvrti roku. Za takový čas jasně vyvstane, co se kde podařilo hodně, méně či co se příliš nepovedlo.

 

Mladší žáci

V uvedeném období závodilo ve dvojboji 954 mladších žáků do 13 let. 949 z nich dvojboj alespoň jednou dokončilo, pět nikoli. Pouze šest z nich se dostalo nad 250 bS (bodů současného Sinclaira), přes 200 bS – 51. V první desítce najdeme 9 zástupců moravských oddílů, ve druhé převažují kluci z Čech (6:4). Vpředu jsou, vesměs, 13letí, nejlepším 12letým je 23. Vlastimil Moskál.

Už v této věkové kategorii vévodí Jiří Orság, těsně před Matějem Moskálem, třetí je David Mirga.

Z TOP 20 u mladších žáků se leckdy růst zastavil a druhdy špičkový závodník skončil ještě před dospělostí! Talentů máme velice málo o to více, tyto ztráty bolí!Představuje to jistě důvod k zamyšlení, především proto, zda by bylo možné nalézt v tomto nevítaném procesu některé okolnosti nebo dokonce procesy, jimž bylo možné zabránit. Výčet někdejších nadějí je dosti rozsáhlý, jmenuji je v pořadí, v němž jsou v tabulce podle Sinclaira za posledních 20 roků – D. Mirga, Kounovský, Sanétrník, L. Liška, Gáloš, L. Ferko, D. Cserge – 40% borců z první dvacítky skončilo, zhusta s klesající výkonností - nejpozději ve 20 letech.

Nelze popírat řadů důvodů, nezřídka i mimosportovních, mj. vlivů aktuální sociální reality, ale tak jako tak – neudržet 40% nejnadanějších do počátku vzpěračsky dospělého věku je burcující!! Ostatně, jde i o ztráty ekonomickém protože všichni byli ve střediscích!!

Současné reprezentanty či špičkové siláky, kupříkladu, nacházíme mezi mladšími žáky v tabulce za posledních takřka 21 let na těchto pozicích: 1. Jiří Orság 281, 2. Matěj Moskál 280, 4. František Polák 262, 5. Petr Mareček 257, 6. Patrik Krywult 250, 7. T. Mirga 249,, 25. Jiří Gasior 219, 38. Jakub Gorný 208, 77. Petr Petrov 187, 196.(!!) Kamil Kučera 159 bS. Některé mezi mladšími žáky nenacházíme vůbec, protože, prostě, začali později…

Z daného výčtu je patrná dvojlomnost dosažených výsledků už v relativně útlém věku. Někdy kvalita signalizuje jasný talent i do budoucna, někdy se příslib rozvine až podstatně později!! To, prosím, mějme na paměti, rozhodně by se více vyplatilo (a také se to někdy děje) správně potencialitu jedince odhadnout, třebaže momentálně v daném roce ještě zůstával v průměru či hodně dole. To se rovněž týká mj. 105. Tomáše Wykreta 180 či ještě markantněji 189. Martina Štreichla 160 bS, v minulosti také mj. 112. Jakuba Jurečka 184 bS.

Velice zajímavý a také výmluvný pohled, poskytuje tabulka, postihující kolik mladších žáků startovalo, ve sledovaném období, za posledních 20 roků. Tyto počty samozřejmě ovlivňuje i míra hostování, nicméně i tak jde o čísla argumentativní! V tomto přehledu vévodí Havířov, v jehož barvách se představilo 135 borců! Krásné, úctyhodné číslo!! Klobouk dolů před Boskovicemi, kde našli 82(!) mladších žáků – relativně malé město, a tak krásný výsledek! Bronzovou příčku získává Sokolov za 80 elévů u činky. Následují: Rotava 69, Teplice 66, Holešov 62, Bohumín 54 a N. Hrozenkov – zde našli 52 mladších žáků!! Pochvalme činorodost těchto oddílů ve vyhledávání nejmladších vyznavačů činky. V tabulce najdete i další pořadí! Nenajdete v ní, pravda, nikoho z Bohemians a jen jednoho ml. žáčka z Brna, tyto oddíly jsou ale užitečně soustředěny na péči zejména o vzpěračky, v tomto směru patří k našim naprosto nejúspěšnějším. Koneckonců velice dobré výsledky mají i v ranku mužského vzpírání.

Pokud posuzujeme mladší žactvo nikoli pouze podle počtu, ale podle výkonnosti – i zde obsazuje nejvyšší příčku v sestavě 10 nejlepších z každého oddílu podle Sinclaira – SKV Baník Havířov 2344. Ale už na druhé místo se probili kluci z Horní Suché 2252. Našli jich zde za pouhých několik let 39 a přivádějí je k výtečné výkonnosti. Následují Boskovice 2138, Bohumín 2096, Rotava 2053, Sokolov 2015 a Zlín 2011 – zde všude dali v součtu 10 nejlepších za 20 roků lepší průměr na jednoho než 200 bS!

Zkoumal jsem i vysloveně špičkovou výkonnost, tj. nakolik se dařilo vychovat nadprůměrně dobré mladé siláky, k tomu posloužilo pořadí oddílů podle Sinclaira, v součtu trojice nejlepších. I zde drží primát Havířov 786, ale už jen dosti těsně před Horní Suchou 775. Bohumín 719 si vyměnil pořadí s Boskovicemi 703 na 3. a 4. místě (oproti zápočtu TOP 10). Také další pořadí je skoro stejné, jako u TOP 10, Sokolov 689, Rotava 681, Zlín 666. Přes 600 bS, tj. přes průměr alespoň 200 bS se v trojicích dostalo 12 oddílů.

 

Starší žáci

Starší žáky máme nyní jen 14-15leté, za posledních takřka 21 roků jich soutěžilo 847! V rankingu podle Sinclaira jich lze najít pouze 844, ale nutno podotknout, že tři nedali dohromady dvojboj.

I v tomto výčtu je primusem Jiří Orság 327, následovaný Davidem Mirgou 321 a Petrem Marečkem 313 bS. V první desítce je opět značný počet lidí z Moravy 8, ve druhé desítce je jich dokonce 9! Tímto konstatováním rozhodně nehodlám hlásat cokoli šovinistického, přiznám ale, že jsem tak výrazně jednoznačný poměr, za období 20 roků, neočekával.

Ztráty talentů z TOP 20 jsou u starších žáků o něco mírnější než u mladších. Nejpozději do 20 let zvedali D. Mirga, Lihl, Hrazdil, Neumajer, zaslechl jsem (a kéž to není pravda) zvěsti, že končí D. Seibert.

Opět to znamená burcující ztrátu pětiny či dokonce čtvrtiny nejvýše umístěných!!Čili znovu důvod k zamyšlení o tom, co bylo nezvratné a co třeba nikoli. Jsem si vědom toho, že příčiny konce aktivní dráhy nesouvisejí pouze s ryze sportovními faktory ale třeba i vlivy mimosportovními, mj. sociálními. Pokud nebudeme důkladně analyzovat příčiny odchodů, budeme i nadále, ztrácet talenty a i nadále budeme trpět důsledky těchto skutečností.

Jak už řečeno, příčiny tohoto nevítaného jevu jsou pestré. U některých borců se negativně projevuje mnohost startů se zvýšeným rizikem zranění. Těžko zůstává pochopitelné, proč je žákovská sezóna, zvláště máme-li na mysli vrcholné podniky, příliš krátká. V zimním období existuje mnoho týdnů, kdy nemají žáci možnost soutěžit, což je, především v tomto věku, velkou motivací a užitečnou zkušeností. Někdejší tvrzení, že je třeba dlouhé období pouhého tréninku (v zimním období) je dávno překonáno!! Stačí jen podívat se na soutěžní kalendáře jiných vzpěračských zemí. Proč tedy v tomto ohledu konečně nepřizpůsobit i českou termínovku, kdy se řadu týdnů (s výjimkou oddílových klání) soutěžně naprosto nic neděje!!!

Podívejme se na pořadí na dalších místech a porovnejme postupy či poklesy ve srovnání s umístěním mezi mladšími žáky. 4. T. Mirga 313, 5. L. Kříž 312, 6. F. Polák 305, 7. D. Seibert 304,9, 8.  P. Krywult 303 a tím je soubor alespoň 300bodových podle Sinclaira uzavřen. Ze známějších s odstupem, následují mj.: 9. Mička 291,7, 10. A. Neumajer 291,3, 11. M. Moskál 291,05, 12. Gorny 291,03, 13. Štreichl 289 (všimli jste si, jak oproti pozici ve 13 letech povyskočil?), 14. Jiří Gasior 287, 17.  Brezina, 20.(!) T. Matykiewicz 278, 36.(!) P. Petrov 265,5, 38. Jureček 265,2, 39. M. Polhoš 265,1, 40. P. Sedláček 265,0. Ještě níže z reprezentantů najdeme 45. V. Moskála 260, 55. L. Cibulku 252, 60. P. Teplíčka, 79. K. Kučeru, 98. J. Gospoše, 104. P. Slabého 229, 110. V. Kopeckého 227, 190. A. Rozu 205 a dokonce až 221. P. Hejdu 198 bS. Nižší pozice jsou nezřídka dány tím, že pozdější reprezentanti teprve začínali, ale u některých zaznamenáváme pozvolnější vývoj, a proto je potřeba neřídit se pouze aktuálním Sinclairem, který je i po stránce matematické ne vždy exaktním měřítkem (ale lepší měřítko neexistuje a asi ani existovat nebude), ale pečlivým a objektivním hodnocením perspektiv každého jedince. I k tomu může sloužit databáze a já, na požádání, potřebné další dílčí rozbory potenciality jedinců provedu. Nu a hlavně, ať se uplatňují jasnozřivé, ale objektivní oči trenérů a dalších zainteresovaných, Možnosti skutečného talentu jsou zpravidla přece viditelné! I s tím, co je třeba zlepšit, aby se předpoklady všestranně naplnily.

Za sledované období závodilo nejvíce starších žáků (stejně jako mladších) za SKV Baník Havířov, konkrétně 99 (oproti počtu ml. žáků je to však o 36 méně). Druhý je Baník Sokolov 92 (a ten měl naopak o 12 st. žáků více než mladších!). Na pomyslných stupních vítězů stojí rovněž Teplice(!) 78 (+12). Následují Rotava 65, Cheb, Nový Hrozenkov a Chomutov 53, kolegium klubů s počtem přes 50 st. žáků doplňuje ještě Bohumín 52. Těsně pod touto hranicí zůstaly Zlín 48, Ostrava a Holešov 46. Za nimi jsou Boskovice 41 (tj. -41, takže přesně jen polovina z počtu žáků mladších…). Zřejmě i proto, že v tomto věku kluci z tohoto města houfně odcházejí, Rozhodně prostudujte tabulku počtu závodících starších žáků i níže (použijte, případně i přiloženou tabulku zkratek oddílů), jde leckdy o pozoruhodná fakta.

Pořadí sledující výkonnost 10 nejlepších st. žáků je toto: Havířov 2794, ale hned na 2. místě už je Horní Suchá 2766 (ač za ni zápolilo za sledované období „pouze“ 28 borců. I třetí Bohumín 2744, potvrzuje, že kvantita nemusí vždy přímo úměrně znamenat i kvalitu. Za první trojkou se umístily Boskovice 2625(!). Sokolov 2588, Zlín 2532, Rotava 2488, Teplice 2422, Příbor 2373, první desítku uzavírá Ostrava 2321 bS. Přes průměr 200 bS se dostalo 17 oddílů.

Pořadí TOP 3 dokumentující schopnost vychovat elitu, alespoň v rámci ČR, také o lecčems svědčí: Havířov 929, Horní Suchá 912 a Bohumín 901, tj. průměr přes 300 bS. Na velice pěkném 4. místě se nachází Příbor 873,7, tuze těsně před Boskovicemi 873,2. Do první desítky patří ještě Zlín 836, Chomutov 819, Teplice 818, Sokolov 817 a Rotava 807 bS. Zejjména v tomto pořadí pomohlo některým oddílům hostování Jiřího Orsága, člena Sokola Karolinka.

 

Mladší žačky

Čísla týkající se počtu aktivních žaček, ať už mladších či starších, jsou oproti jejich klukovským vrstevníkům, zhruba o řád nižší. Ale jejich řady rostou, za poslední desítku roků, přibližně o 250%, máme-li na mysli speciálně mladší žačky. Těch za sledované období závodilo 71. Poměr Čechy – Morava je remízový 5:5, pravda, v čele pořadí jsou tři severomoravanky. Premiantka je z letoška! Vendula Šafratová se blíží k hranici 200 bS, zatím jich nasbírala 193,090 a ještě má zbytek roku na to, aby dvousetbodové mety dosáhla. Vede s náskokem 15 bS před Ladislavou Pokornou 178 a ta má ještě větší odstup od „bronzové“ Markéty Bijokové 157 bS. Následuje další 17bodová propast… pak už jsou dívky seřazeny v menších diferencích.

I v kategorii špičkových ml.žaček jsme už zaznamenali ztráty. Pokud se jedná o 1. desítku rankingu za 20 let podle Sinclaira, tak už v 15 letech skončila Pokorná, v 16 letech celkově 10. K. Šebková a v 17 celkově 4. Svatochová. Kromě nich jsou ve stávající tabulce vesměs dívky ještě zdaleka ne 20leté… doufejme, že všechny z nich zůstanou u činky i jako ženy – to by bylo tuze příjemné.

Ze vzpěraček, které se později prosadily markantně více, než coby mladší žačky, nacházíme na 20. místě Hanu Gasiorovou 118 bS, 28. Lenku Kenisovou-Orságovou 109 bS, takže rozhodně nelámejme hůl nad těmi elévkami, které hned od počátku nejsou v pořadí! Nejlepší výsledky dosáhly ml. žačky v limitním věku 13 roků, v první desítce je už ovšem Karolína Kozlová 132, mj. s pozoruhodnými genetickými dispozicemi J, ta se bude pokoušet dostat se v dané tabulce značně nahoru i příští rok! A ještě jedna zajímavost, takřka přesně polovina soutěžících mladších žaček se dostala alespoň nad 100 bS. Zbývajícím 36 se to (někdy jen těsně!) nepovedlo.

Nejvíce ml. žaček našel Nový Hrozenkov – 13 z 71, tj. 18,3%! Vezmeme-li v úvahu počet obyvatel této obce i poměrně malou lidnatost okolí, je to číslo obdivuhodné. 11 dívek do 13 let představili v Rotavě, 8 v Bohdanči, tam už ale, žel, asi žádná nepřibude, protože neúnavný Bohuslav Svoboda, už, žel, mezi námi není. Do téže líhně můžeme přičíst i pět mladších žaček startujících za Pardubice. Alespoň jednu třináctku či dokonce děvče mladší přivedli k čince v 21 oddílech.

Počet členek a pořadí oddílů TOP 3 podle Sinclaira se značně liší. Nejlepší trojicí se mohou pochlubit v Horní Suché – ta dala dohromady 524 bS, následuje Havířov 440, Rotava 398, Ostrava 385, teprve pak Bohdaneč 375 a až na 7. místě za Sokolovem 357, najdeme N. Hrozenkov 354, když naše pozdější dlouholetá nejlepší vzpěračka Lenka Kenisová-Orságová v triu nejlepších tohoto oddílu nefiguruje. Její talent se plně rozvinul později…

Mezi staršími žačkami je už ovšem za poslední dvacetiletí – třetí s 180 bS, učinila tedy v průběhu následujícího dvouletí největší posun vzhůru! Hned za ní je Hanka Gasiorová se 169 bS, i ona se vydatně za dva roky zlepšila!

Před nimi jsou v tabulce Ladislava Pokorná 186 a její oddílová kolegyně Markéta Bijoková 181 – i ony musely náramně přidat, aby se dostaly na nejvyšší stupínky. Z dívek, které začaly soutěžit, až jako starší žačky najdeme nejvýše 8. Terezu Zlámalovou a 9. Moniku Pechočovou. Poměr Morava vs Čechy v TOP 10 je 6:4. Alespoň přes 100 bS se dostalo 63 vzpěraček ve věku 14-15 let.

Také u starších žaček se setkáváme se znepokojivým jevem nevítaně brzkého konce aktivní dráhy! Bereme-li v úvahu TOP 20, tak se to týká 8 příslibů. Krom tří dívek jmenovaných u ml. žaček jde o Veselou (začala a skončila ve 14 letech), Rážovou (naposledy závodila v 16), M. Vašíčková a Mezerová v 17 a V. Vašíčková v 21 letech.

Naopak z později více úspěšnějších jsou v rankingu podle Sinclaira kupř. 23. Saranová 130, 25. P. Orságová 129, 46. Zachardová 114, 51. Minaříková 111 bS. Nutno dodat, že v této věkové kategorii nastoupilo k závodu 96 dívek, jedna nedokončila dvojboj. Z toho plyne, že i mezi dnešními, zatím nepříliš vysoko umístěnými, staršími žačkami, máme, eventuálně i takovou, která velmi příjemně překvapí. Logicky to ale očekáváme od těch, které se drží v popředí.

I v této věkové množině našli nejvíce zástupkyň v Novém Hrozenkově – 17! Na 2. místě jsou ostravské dívky – 13, po 9 starších žačkách reprezentovalo Sokolov, Bohumín a Bohdaneč. Osmička hájila či hájí barvy Rotavy. Alespoň jednu starší žačku postavili do soutěže celkem v 22 oddílech. V mnohých se tohle dosud nepodařilo, ale lze říci, že se, v tomto směru, situace zvolna lepší.

Na zvyšujících počtech vzpěraček i vzpěračů má podíl i zvýšená péče a motivační opatření ze strany VSV.

Zůstává paradoxní, že trojice nejlepších starších žaček (stejně jako u mladších z Horní Suché) v součtu zaostává o 34bS za svými o dva roky mladšími kolegyněmi.To se zřejmě změní, pokud bude pokračovat i nadále Vendula Šafratová ve vzestupu. O druhém místě rozhodl až neuvěřitelně maličký rozdíl 0,3 bS, Bohumín nasbíral 464,311 bS, Rotava 464,009 bS, rovněž zde může ke změně dojít už ve zbytku sezóny. Nedaleko za nimi jsou starší žačky z Bohdanče 457, N. Hrozenkova 454, Sokolova 449, Start Plzeň 439 za sebou nechává jak Ostravu 428, tak Havířov 400 bS. Pořadí ovšem vnímejme, do jisté míry jako částečně relevantní, v některých oddílech dávají přednost razantnějšímu rozvoji přípravy až v pozdějším věku děvčat.

Tolik tedy komentář, ale udělejte si, především, názor sami. Stačí jen otevřít si nebo dokonce stáhnout množství přiložených tabulek. Každý dobrý nápad je vítán a ještě více jeho uskutečnění! Jde přece o náš společný zájem – rozvoj a kvalitu českého vzpírání!

PhDr. Rudolf Drmola, editor databáze VSV ČSV