Odkazy

 

Vážení kolegové,
na žádost pana Chlumského (Vedoucí úseku dopingových kontrol a monitoringu ADV ČR) v příloze zasílám konečnou verzi Směrnice pro kontrolu a postih dopingu ve sportu v ČR po připomínkovém řízení Světové antidopingové agentury. Vychází velice důsledně ze Světového antidopingového kodexu. Platnost obou těchto dokumentu začíná 1.1.2015. 
Prosím o distribuci vašim podřízeným složkám.
 
S pozdravem
 
Mgr. David Opatrný
 
Management sportu (referát sportovních svazů)
Česká unie sportu
Zátopkova 100/2, Praha 6 Břevnov, 160 17
tel. 233017345