Odkazy

 

Souhrn hlavních změn a vysvětlivky

 

LÁTKY A METODY ZAKÁZÁNÉ STÁLE (PŘI SOUTĚŽI  I MIMO SOUTĚŽ)

 

ZAKÁZANÉ LÁTKY

 

S1. Anabolické látky

 

·Změny byly provedeny, aby vyjadřovaly platné názvosloví.

·5β-androstan-3α,17β-diol byl přidán mezi příklady metabolitů testosteronu.

 

S2. Peptidové hormony, růstové faktory, příbuzné látky a mimetika

 

·Změnil se název této sekce: Byla přidána mimetika s ohledem na skutečnost, že do této části syntetické analogy též spadají.

·Upozorňuje se, že všechny látky, uvedené  jako příklady v této revidované části seznamu zakázaných látek pro rok 2015, byly již zakázané v předchozím platném seznamu.

·ESA(prostředky stimulující erytropoézu) sub-sekce byla rozšířena o ne-erytropoietické agonisty EPO-receptorů.

·Navíc pro subsekci obsahující stabilizátory HIF(hypoxii vyvolávající faktory) byl vytvořen samostatný odstavec, který zdůrazní rostoucí význam těchto léků a specificky  identifikuje HIF aktivátory xenonu a argonu. Za zmínku stojí, že kyanokobalamin (vitamin B12) není zakázán.

·Byly nyní stanoveny příklady uvolňujících faktorů choriových gonadotropinů (CG) a luteinizačního hormonu (LH).

·Jako příklad byl přidán uvolňující faktor Kortikotrofinu.

·Uvolňující faktory růstového hormonu byly přesněji kategorizovány a několik jejich příkladů bylo přidáno pro ilustraci kvůli jejich jiným farmakologickým vlastnostem.

·IGF-1 byla přesunut do jiné sekce růstových faktorů

·Za zmínku stojí, že plasma vyrobená z krevních destiček není zakázaná.

 

S4. Hormonální a metabolické modulátory

 

·Trimetazidin byl původně součástí skupiny S6.b založené na podobnosti jeho chemické struktury s některým z uvedených stimulantů. Byl přesunut do nově vytvořené sub sekce S4.5.c, protože  je farmakologicky klasifikován jako modulátor srdečního metabolismu.

·AMPK aktivátory byly znovu klasifikovány, aby vyjádřily aktuální názvosloví.

 

S5. Diuretika a maskovací látky

 

·Název a následující odstavce byly upraveny odstraněním slova "ostatní", aby pojem diuretika lépe odrážel fakt, že nejsou jen maskovací látkou, ale že můžou být též zneužita pro jiné účely, jako je jejich užití zejména pro rychlé zhubnutí.

·Poslední odstavec byl pro lepší srozumitelnost přeformulován. Zásady a postupy uvedené v předchozí verzi Seznamu zakázaných látek zůstávají nezměněny.

 

 

ZAKÁZANÉ METODY

 

M2. Chemická a fyzikální manipulace

 

·Byl přidán termín "chirurgické zákroky" do věty, která  popisuje situaci nezbytně nutné aplikace  intravenózní infuse nebo injekce více než 50 ml během 6 hodin.

 

LÁTKY A  METODY ZAKÁZANÉ  PŘI SOUTĚŽI

 

S6. Stimulancia

 

·Pro upřesnění lokální/oční deriváty imidazolu, byly zmíněny jako výjimky povoleného stimulancia.

·Fenmetrazin, zpočátku uveden v sekci S6.a, byl přesunut do sekce S6.b protože fenbutrazát (sekce S6.b) se může metabolizovat na fenmetrazin 

·Seznam nyní jasně stanoví celou skupinu derivátů phenethylaminu jako zakázanou, aby  upozornil na rostoucí počet nelegálních, designovaných  stimulantů odvozených od phenethylaminu.

·Trimetazidin byl převeden do nově vytvořené sub sekce S4.5.c (viz výše).

 

S9. Glukokortikoidy

 

·Glukokortikosteroidy jsou popsány jako glukokortikoidy, aby lépe vyjádřily stávající názvosloví a použití.

 

LÁTKY ZAKÁZANÉ V URČITÝCH SPORTECH

 

P1. Alkohol

 

·Jako reakce na žádost Světové karatistické federace (WKF), bylo karate odebráno ze seznamu sportů, v nichž je zakázán alkohol.

 

P2. Beta-blokátory

 

·Světová federace potápění (CMAS), byla na její žádost přidána do skupiny Mezinárodních federací, které zakazují používání beta-blokátorů při soutěži v určitých jejích disciplínách.

 

MONITOROVACÍ PROGRAM

 

·Jelikož dostatečný sběr dat vedl k jasnému závěru, v roce 2015 skončí monitorování pseudoefedrinu pod 150 mikrogramů / ml.

·Telmisartan, atypický antagonista receptoru angiotensinu II se zjevnými vlastnostmi částečného agonisty PPARδ receptoru (zakázaného podle S4.5.b), byl přidán do monitorovacího programu s cílem posoudit zneužívání této látky.

·Meldonium, látka s možným dopadem na srdeční činnost, byla přidána do monitorovacího programu s cílem posoudit zneužívání této látky.